Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vodný mlyn

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Technológia

Kľúčové slová

Vodný mlyn, frézovanie zrná, vodné, vodné koleso, mlynský kameň, kanál, obnoviteľná energia, rieka, ozubené koleso, technika

Súvisiace extra

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Ako to funguje? - Turbojet

Táto animácia predstavuje ako funguje prúdový motor, ktorý sa používa v letectve.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Boj Holandska proti moru (17. storočie)

Obyvatelia severnej časti Holandska úspešne bojovali proti moru v sterdoveku ako aj v novoveku.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Suchý mlyn

Táto konštrukcia poháňaná zvieracou (alebo ľudskou) silou bola v prvom rade používaná na mletie obilia.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Typy ozubených kolies

Počas rotačného pohybu prenášajú kolesá moment sily.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Added to your cart.