Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vírusy

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA; infikované bunky preprogramujú na tvorbu vírusov.

Biológia

Kľúčové slová

vírus, infekcie, kvapôčková infekcia, choroba, tabakové mozaiky, Bakteriofág, HIV, , AIDS, fág, bielkovinový obal, genetický materiál, DNA vírusy, RNA vírusy, DNA, RNK, lipidová membrána, hostiteľská bunka, helikálny, dvadsaťstenný, binálny, virológia, biológia

Súvisiace extra

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Added to your cart.