Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vírusy

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Biológia

Kľúčové slová

vírus, infekcie, kvapôčková infekcia, choroba, tabakové mozaiky, Bakteriofág, HIV, Chrípkový vírus, AIDS, fág, bielkovinový obal, genetický materiál, DNA vírusy, RNA vírusy, DNA, RNK, lipidová membrána, hostiteľská bunka, helikálny, dvadsaťstenný, binálny, virológia, biológia

Súvisiace extra

Scénky

HIV vírus

 • lipidová membrána - Pochádza z hostiteľskej bunky: keď vírus opúšťa bunku, zabalí sa do kúska bunkovej membrány.
 • povrchová bielkovina - Pomáhajú rozpoznať hostiteľskú bunku a prichytiť sa na nej.
 • vonkajší bielkovinový obal - Genetický materiál vírusu kóduje bielkoviny dvoch bielkovinových obalov.
 • vnútorný bielkovinový obal
 • genetický materiál - HIV vírus je retrovírus. Genetický materiál retrovírusov je RNA, z ktorej sa v hostiteľskej bunke vytvorí DNA kópia, tá kóduje vírusové bielkoviny.

Vírus tabakovej mozaiky

 • bielkovinový obal
 • genetický materiál - RNA. V prípade vírusov genetický materiál môže byť RNA alebo DNA.

Bakteriofág

 • hlava - Je súčasťou bielkovinového obalu. Má tvar predĺženého ikozaédru, ktorý má 20 stien.
 • bičík - Má rúrkovitú štruktúru, cez ktorú je genetický materiál injektovaný do hostiteľskej bunky.
 • vlákna - Pomáhajú vírusu prichytiť sa na hostiteľskej bunke.
 • genetický materiál - V prípade najznámejších bakteriofágov (T4 a ΦX174) je to DNA, ale v prípade iných fágov to môže byť aj RNA.

Chrípkový vírus

 • lipidová membrána - Pochádza z hostiteľskej bunky: keď vírus opúšťa bunku, zabalí sa do kúska bunkovej membrány.
 • povrchová bielkovina - Pomáhajú rozpoznať hostiteľskú bunku a prichytiť sa na nej.
 • bielkovinový obal - Genetický materiál vírusu kóduje bielkoviny bielkovinového obalu.
 • genetický materiál - V prípade chrípkového vírusu je to RNA, ale v prípade iných vírusov to môže byť aj DNA.

Animácia

Súvisiace extra

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Added to your cart.