Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vegetatívne orgány rastlín

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Biológia

Kľúčové slová

rastlinných orgánov,, Orgán, list, predný väz, koreň, zemiaky, Rastlina, mrkva, hrášok, kaktus, žilnatý list, hlavný koreň, rozptýlené korene, bočný koreň, koreňový vlások, modifikácie koreňa, modifikácia stonky, modifikácia listu, úponky, list na chytanie hmyzu, hľuza, cibuľa, sukulentná stonka, oporné korene, zásobný kolovitý koreň, rastlinných tkanív, cievny zväzok, pokožka, xylém (beľ), floém, kambium, parenchým, mezofyl, stoma, rast, Fotosyntéza, vyparovanie, turgor, Vstrebávanie, Výmena plynov, sebestačný, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje striedanie generácií.

Banán

Banán je jedným z najčastejšie konzumovaných ovocí na svete.

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Added to your cart.