Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vegetačné stupne lesov

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Biológia

Kľúčové slová

layeredness, Tropický dažďový les, monzúnový les, dubový les, Bučina, ihličnatý les, les, Džungľa, stromy, kry, prízemná úroveň, drevo, trvalka, protokolovanie, flóra, ekosystém, drevnatý, biómy, tieňomilné, Súťaž, liana, orchidea, epifytický, evergreen, opadavý, zrážky, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Added to your cart.