Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Veľká mešita v Djenné (1907)

Veľká mešita v Djenné (1907)

Táto mešita bola postavená v osobitom architektonickom štýle a je najväčšou hlinenou budovou na svete.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Djenné, mešita, Afrika, Islam, Mali, minaret, kostol, architektúra, Budova, hlina, nepálená tehla, modlitba, Kemal Atatürk, Západná Afrika, kibla, základ, palma, rieka Bani, Svetové dedičstvo UNESCO, pštrosie vajíčko, Veľká mešita, náboženská budova, 20. storočia, náboženstvo, staré Mesto, Vonkajšia stavba

Súvisiace extra

Scénky

Veľká mešita v Djenné

 • Djenné - Jedno z najstarších osídlení v Mali, bolo obývané už pravdepodobne aj okolo r. 250 pred Kr. Je dôležitým archeologickým náleziskom.
 • Rieka Bani - Najdôležitejší prítok rieky Niger v Mali, ktorého dĺžka dosahuje cca. 1100 km. Jeho prietok dosahuje maximum a zaplavuje povodňovú oblasť v septembri.
 • Veľká mešita - Mešita, ktorá sa nachádza v meste Djenné, v Mali, je pravdepodobne najväčšou hlinenou stavbou na svete.
 • platforma - Mešita stojí na platforme obklopenej múrom, ktorá je cca. o 3 metre vyvýšená nad terén trhoviska. Hlavnou funkciou platformy je ochrániť budovu pred záplavami spôsobenými riekou Bani. Platforma, ktorá je cca. 75 m široká a približne rovnako dlhá, nemá tvar štvorca, ale skôr lichobežníka.

Pohľad zhora

 • schodisko - Na cca. 3 metre vysokú platformu vedie šesť schodísk. Hlavný vchod je na severnej strane.
 • nádvorie mešity
 • budova mešity - Modlitebňa Veľkej mešity v Djenné je cca. 26 m dlhá a 50 m široká.
 • múr obklopujúci mešitu
 • hrobka
 • platforma - Mešita stojí na platforme obklopenej múrom, ktorá je cca. o 3 metre vyvýšená nad terén trhoviska. Hlavnou funkciou platformy je ochrániť budovu pred záplavami spôsobenými riekou Bani. Platforma, ktorá je cca. 75 m široká a približne rovnako dlhá, nemá tvar štvorca, ale skôr lichobežníka.
 • trhovisko
 • hrobka Almanyho Ismailu - Pred východným múrom mešity sa nachádzajú dve hrobky. Tá väčšia patrí dôležitému imámovi z 18. storočia.
 • múr kibla - Arabské slovo "Qibla" znamená smer. Moslimskí veriaci sa modlia otočení smerom ku Kábe, ktorá sa nachádza v Mekke. Moslimské mešity sú stavané tak, aby sa v budove veriaci otočení k stene kibla modlili v správnom smere.

Hlavný vchod

Múr kibla

 • múr kibla - Arabské slovo "Qibla" znamená smer. Moslimskí veriaci sa modlia otočení smerom ku Kábe, ktorá sa nachádza v Mekke. Moslimské mešity sú stavané tak, aby sa v budove veriaci otočení k stene kibla modlili v správnom smere.
 • minarety - Tri veže vystupujúce z roviny steny kibla, ktorá sa nachádza vo východnej časti mešity. Ich vrchol má tvar kužeľa. Prostredná veža je 16 m vysoká.
 • piliere - Východná stena dosahuje hrúbku cca. 1 m. Podopiera ju 18 pilierov, ktoré majú kužeľový vrchol.

Minaret

 • múr kibla - Arabské slovo "Qibla" znamená smer. Moslimskí veriaci sa modlia otočení smerom ku Kábe, ktorá sa nachádza v Mekke. Moslimské mešity sú stavané tak, aby sa v budove veriaci otočení k stene kibla modlili v správnom smere.
 • pštrosie vajce - Tri minarety a dve rohové veže na východnej stene majú na vrchole pštrosie vajce. Pštrosie vajce je v malijskom náboženskom svete symbolom plodnosti a čistoty.
 • vrchol - Vrchol minaretov a pilierov má tvar kužeľa.
 • veža - Tri minarety na východnej stene ostro vystupujú z roviny steny. Z architektonického hľadiska ich môžeme považovať za veže.

Platforma

 • schodisko - Na cca. 3 metre vysokú platformu vedie šesť schodísk. Hlavný vchod je na severnej strane.
 • múr obklopujúci mešitu
 • platforma - Mešita stojí na platforme obklopenej múrom, ktorá je cca. o 3 metre vyvýšená nad terén trhoviska. Hlavnou funkciou platformy je ochrániť budovu pred záplavami spôsobenými riekou Bani. Platforma, ktorá je cca. 75 m široká a približne rovnako dlhá, nemá tvar štvorca, ale skôr lichobežníka.
 • múr kibla - Arabské slovo "Qibla" znamená smer. Moslimskí veriaci sa modlia otočení smerom ku Kábe, ktorá sa nachádza v Mekke. Moslimské mešity sú stavané tak, aby sa v budove veriaci otočení k stene kibla modlili v správnom smere.
 • minarety - Tri veže vystupujúce z roviny steny kibla, ktorá sa nachádza vo východnej časti mešity. Ich vrchol má tvar kužeľa. Prostredná veža je 16 m vysoká.

Múr

 • piliere - Východná stena dosahuje hrúbku cca. 1 m. Podopiera ju 18 pilierov, ktoré majú kužeľový vrchol.
 • odkvapové žľaby - Keramické žľaby, ktoré odvádzajú dažďovú vodu zo strechy. Zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska ochrany stavby.
 • zväzky palmových tyčí - 60 cm zo steny mešity vystupujú zväzky palmových tyčí, ktoré sú vyrobené z miestnej rastliny. Tieto tyče majú hlavne dekoračnú funkciu, ale počas každoročnej rekonštrukcie slúžia aj ako lešenie.
 • okno

Prechádzka

Animácia

 • Djenné - Jedno z najstarších osídlení v Mali, bolo obývané už pravdepodobne aj okolo r. 250 pred Kr. Je dôležitým archeologickým náleziskom.
 • Rieka Bani - Najdôležitejší prítok rieky Niger v Mali, ktorého dĺžka dosahuje cca. 1100 km. Jeho prietok dosahuje maximum a zaplavuje povodňovú oblasť v septembri.
 • Veľká mešita - Mešita, ktorá sa nachádza v meste Djenné, v Mali, je pravdepodobne najväčšou hlinenou stavbou na svete.
 • schodisko - Na cca. 3 metre vysokú platformu vedie šesť schodísk. Hlavný vchod je na severnej strane.
 • múr obklopujúci mešitu
 • platforma - Mešita stojí na platforme obklopenej múrom, ktorá je cca. o 3 metre vyvýšená nad terén trhoviska. Hlavnou funkciou platformy je ochrániť budovu pred záplavami spôsobenými riekou Bani. Platforma, ktorá je cca. 75 m široká a približne rovnako dlhá, nemá tvar štvorca, ale skôr lichobežníka.
 • múr kibla - Arabské slovo "Qibla" znamená smer. Moslimskí veriaci sa modlia otočení smerom ku Kábe, ktorá sa nachádza v Mekke. Moslimské mešity sú stavané tak, aby sa v budove veriaci otočení k stene kibla modlili v správnom smere.
 • minarety - Tri veže vystupujúce z roviny steny kibla, ktorá sa nachádza vo východnej časti mešity. Ich vrchol má tvar kužeľa. Prostredná veža je 16 m vysoká.
 • pštrosie vajce - Tri minarety a dve rohové veže na východnej stene majú na vrchole pštrosie vajce. Pštrosie vajce je v malijskom náboženskom svete symbolom plodnosti a čistoty.
 • vrchol - Vrchol minaretov a pilierov má tvar kužeľa.
 • piliere - Východná stena dosahuje hrúbku cca. 1 m. Podopiera ju 18 pilierov, ktoré majú kužeľový vrchol.
 • tehla - Mešita bola postavená z nepálených tehál. Nepálené tehly boli vyrobené zo zrnitej minerálnej zložky a vláknitej rastlinnej zložky. Hlinené tehly Veľkej mešity sušili na slnku.
 • malta - Hmota, s ktorou sa pri murovaní spájajú tehly. V prípade Veľkej mešity v Djenné bola vyrobená z piesku a zeme.

Rozprávanie

Mesto Djenné sa nachádza v Mali, v Afrike. Najznámejšou stavbou osídlenia, ktoré je umiestnené v záplavovej oblasti rieky Bani, je Veľká mešita.
Prvá mešita v Djenné bola pravdepodobne postavená v 13.-14. storočí. V prvej polovici 19. storočia budovu mešity zanedbali a bola takmer úplne zruinovaná. Táto oblasť sa však v roku 1893 dostala do rúk Francúzov, ktorí dali pôvodnú mešitu znova postaviť. Od roku 1907 stojí v srdci mesta vo svojej súčasnej podobe.
Mešita, ktorá bola postavená v osobitom architektonickom štýle charakteristickom pre západnú Afriku, je jednou z najväčších hlinených stavieb na svete. Postavili ju na platformu, ktorá je o 3 metre vyvýšená nad okolitý terén.
Na výstavbu použili nepálené tehly sušené na slnku, ktoré zlepili maltou. Múry sú omietnuté nahladko a vystupujú z nich zväzky palmových tyčí, ktoré exteriéru prepožičiavajú výnimočný charakter. Tie neslúžia iba ako dekoračné prvky, ale aj ako lešenie počas každoročnej rekonštrukcie.
Hoci sa hlavný vchod do mešity nachádza na severnej strane, východná časť je významnejšia. Tú tvorí totiž múr kibla, ktorý moslimským veriacim ukazuje smer, ktorým majú byť otočení počas modlitby.
Táto stena má hrúbku takmer 1 m a podopierajú ju piliere. Na jej rohoch stoja veže a v jej strede, z roviny múru vystupujú tri minarety. Všetkých päť prvkov má vrchol v tvare kužeľa, ktorý je ukončený pštrosím vajcom. To je v malijskom náboženskom svete symbolom plodnosti a čistoty.
Mešita je spolu so starým mestom Djenné od roku 1988 na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

Súvisiace extra

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Kába (Mekka)

Kába postavená na nádvorí Veľkej mešity v Mekke je najsvätejším miestom islamu.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. storočie)

Kvôli architektonickému riešeniu a ozdobe táto mešita patrí k majstrovským dielam islámskeho umenia.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Turecká architektúra v Maďarsku (17. storočie)

Mešita v Pécsi a minaret v meste Eger sú typické pre stavby z obdobia tureckých vpádov v Maďarsku.

Náčelník kmeňa Zulu

Niektoré svojrázné africké kultúry aj dnes žijú v primitívnych podmienkach, ako v novšej dobe kamennej.

Utečenecký tábor v Afrike (Dárfúr)

Kvôli vojenskému konfliktu v Sudáne milióny ľudí boli nútení utiecť zo svojej vlasti.

Added to your cart.