Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

Matematika

Kľúčové slová

valcovitá pevná, pravý kruhový valec, šikmý kruhový valec, rovný hranol, pravý obdĺžnikový hranol, plášť, základnú kružnicu, obdĺžnik, geometria priestoru, matematika

Súvisiace extra

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Added to your cart.