Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Výtvarné umenie

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré postavy sú zobrazené na obraze Poslednej večere?
 • Ktorá maľba je Leonardovým dielom?
 • Ktorá maľba NIE je Leonardovým dielom?
 • Čomu sa Leonardo NEvenoval hĺbkovo?
 • Ktorý výraz opisuje Leonarda?
 • Ktorá „profesia” NEvystihuje Leonarda?
 • S ktorým mestom sa NEspája Leonardova činnosť?
 • V koho dielni sa učil Leonardo?
 • V ktorom storočí zomrel Leonardo?
 • V ktorom storočí sa narodil Leonardo?
 • Akú mal Leonardo národnosť?
 • Aký špeciálny spôsob písania používal Leonardo pri zaznamenávaní svojich poznámok?
 • Koho nevôľu vyvolali Leonardove štúdie ľudskej anatómie?
 • Čomu sa Leonardo NEvenoval hĺbkovo?
 • Čomu sa Leonardo NEvenoval hĺbkovo?
 • Je to pravda, že Leonardo skonštruoval väčšinu zariadení, ktoré boli zobrazené na jeho náčrtoch?
 • Kto bol Leonardovým súčasníkom?
 • Čo NEvynašiel Leonardo?
 • Čo vynašiel Leonardo?
 • Čo NEmohlo byť na Leonardovom stole?
 • V ktorom umeleckom období pôsobil Leonardo?
 • Je to pravda, že mnoho Leonardových nápadov sa zrodilo pri pozorovaní prírody?

Scénky

Dielňa

Prechádzka

Dioráma

Umelecké diela

Písací stôl

Náčrty

Polyhistor

Úloha

Animácia

Prelom 15. a 16. storočia priniesol významné zmeny v dejinách ľudstva, preto sa oprávnene považuje za úsvit novoveku.
V tomto období žil aj Leonardo da Vinci, pravzor renesančného človeka.

Rôznorodá činnosť tohto polyhistora, ktorý sa vyznamenal ako umelec aj ako vynálezca, sa spája s viacerými mestami, spomedzi nich však z viacerých hľadísk vyniká Florencia.
Leonardo čerpal z práce predošlých vedcov, ale väčšina jeho nápadov a výsledkov, ktoré prekonali vtedajšiu dobu, sa zrodila z jeho vedeckej zvedavosti a pozorovania prírody. Do tejto skupiny patria jeho anatomické štúdie, kvôli ktorým vykonával pitvy, čo vyvolalo nevôľu cirkvi.

Zaujímavou súčasťou Leonardovej inžinierskej práce sú jeho predstavy o lietaní. Väčšina týchto štúdií zostala na papieri a nebol postavený ani ich model. Neskôr sa zistilo, že niektoré z týchto plánov by v praxi neboli funkčné.

Výsledky jeho práce v oblasti vojenského inžinierstva boli praktickejšie. Väčšinu bojových strojov skonštruoval na objednávku. Vyvinul mnoho kreatívnych útočných zbraní a skvelých obranných zariadení. Mnohé z nich sa považujú za predchodcov moderných vojenských zbraní.

Avšak meno majstra sa stalo nesmrteľným nielen vďaka jeho vedeckej, ale aj umeleckej činnosti. Okrem umelecky náročných skíc s rôznou tematikou vytvoril aj mnoho legendárnych malieb. Tajomný úsmev Mony Lízy je jedným z najznámejších diel v histórii umenia. Záhadný úsmev bezstarostnej ženy je verným odrazom vtedajšej doby, ako aj života Leonarda da Vinciho.

Rozprávanie

Prelom 15. a 16. storočia priniesol významné zmeny v dejinách ľudstva, preto sa oprávnene považuje za úsvit novoveku.
V tomto období žil aj Leonardo da Vinci, pravzor renesančného človeka.

Rôznorodá činnosť tohto polyhistora, ktorý sa vyznamenal ako umelec aj ako vynálezca, sa spája s viacerými mestami, spomedzi nich však z viacerých hľadísk vyniká Florencia.
Leonardo čerpal z práce predošlých vedcov, ale väčšina jeho nápadov a výsledkov, ktoré prekonali vtedajšiu dobu, sa zrodila z jeho vedeckej zvedavosti a pozorovania prírody. Do tejto skupiny patria jeho anatomické štúdie, kvôli ktorým vykonával pitvy, čo vyvolalo nevôľu cirkvi.

Zaujímavou súčasťou Leonardovej inžinierskej práce sú jeho predstavy o lietaní. Väčšina týchto štúdií zostala na papieri a nebol postavený ani ich model. Neskôr sa zistilo, že niektoré z týchto plánov by v praxi neboli funkčné.

Výsledky jeho práce v oblasti vojenského inžinierstva boli praktickejšie. Väčšinu bojových strojov skonštruoval na objednávku. Vyvinul mnoho kreatívnych útočných zbraní a skvelých obranných zariadení. Mnohé z nich sa považujú za predchodcov moderných vojenských zbraní.

Avšak meno majstra sa stalo nesmrteľným nielen vďaka jeho vedeckej, ale aj umeleckej činnosti. Okrem umelecky náročných skíc s rôznou tematikou vytvoril aj mnoho legendárnych malieb. Tajomný úsmev Mony Lízy je jedným z najznámejších diel v histórii umenia. Záhadný úsmev bezstarostnej ženy je verným odrazom vtedajšej doby, ako aj života Leonarda da Vinciho.

Súvisiace extra

Brána torii icukušimskej svätyne

Torii je tradičná japonská brána postavená pri vchode do svätyne.

Florencia, mesto renesancie

Toto mesto, ktoré sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Arno, v jej údolí, má dlhú históriu....

Obliehacie stroje, vynálezy Leonarda da Vinciho

Leonardo sa do dejín nezapísal len ako vynikajúci umelec, ale aj precízny vynálezca...

Obrnený vojnový voz, vynález Leonarda da Vinciho (okolo 1485)

Leonardov plán obrneného vojnového voza bol riešením na problematiku bezpečnosti,...

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Tradičný arabský dom

Koľko kultúr, toľko zvykov. Pozrime sa, ako vyzeral arabský dom v období pred 20. storočím.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Mávacie krídlo, vynálezy Leonarda da Vinciho (1487–1489)

K plánom tejto konštrukcie boli vzorom krídla vtákov a jedna chybná hypotéza.

Added to your cart.