Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Usporiadanie genetického materiálu

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Biológia

Kľúčové slová

genetický materiál, DNA, deoxyribonukleová kyselina, Dvojitý helix, chromozóm, adenín, tymín, cytozín, guanín, rozmnožovanie, purín, pyrimidínu, vodíkové väzby, histónová bielkovina, nukleozóm, ľudský, biochémie, biológia

Súvisiace extra

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Rádioaktivita

Rádioaktívny rozpad je proces rozpadu nestabilných atómových jadier.

Stupne organizácie pod jednotlivcom

Animácia ukazuje organizovanosť živých organizmov od jednotlivca cez tkanivá po stupeň buniek.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Added to your cart.