Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Urán

Urán

Urán je 7 planéta od Slnka typu Jupiter, čiže patrí medzi plynné obri.

Geografia

Kľúčové slová

Urán, Urán prstence, Slnečná sústava, plynný obor, vonkajšej planéta, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, Slnko, planéta, astronómia, astrofyzika, zemepis, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Slnečná sústava

 • Slnko
 • Merkúr
 • Venuša
 • Zem
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún

Urán je jedným z plynných obrov slnečnej sústavy (planéta podobná Jupiteru) a treťou vonkajšou planétou. Jeho atmosféru tvorí vodík (83%) a hélium (15%), ale obsahuje aj metán a amoniak.
Metán v hornej časti atmosféry pohlcuje červené svetlo, vďaka čomu má planéta svetlú modrozelenú farbu. Vidno iba niekoľko detailov z jeho atmosféry.
Oblaky sa pohybujú pozdĺž zemepisných šírok rovnako, ako v prípade Jupitera a Saturnu, ale sú oveľa svetlejšie.

Definícia:

Plynný obor (planéta podobná Jupiteru): Astronomické objekty, ktoré nemajú vlastný zdroj svetla a sú zložené z ľahkých prvkov (vodík, hélium, amoniak, metán).
Majú nízku priemernú hustotu, veľký objem a nemajú pevný povrch. Majú hrubú, hustú, nepriehľadnú atmosféru, ktorá sa v značnej časti podieľa na celkovej hmotnosti planéty. Majú mnoho mesiacov a sústavu prstencov.

Urán

 • os rotácie
 • priamka kolmá na rovinu obežnej dráhy
 • rovina obežnej dráhy Urána
 • obežná dráha Urána okolo Slnka
 • rovník Urána
 • 97,77°
 • prstence Urána

Údaje:

– priemer: 51 118 km (4,01-násobok toho zemského)

– hmotnosť: 8,68 · 10²⁵ kg (14,5-násobok tej zemskej)

– priemerná hustota: 1,27 g/cm³

– povrchová gravitácia: 0,886 g

– povrchová teplota: –210 °C

– počet mesiacov: 27

– rotačná perióda: 17 hodín 17 minút (retrográdneho smeru)

– sklon osi: 97,77° (je vychýlená pod rovinou obehu o 7,77°)

– priemerná vzdialenosť od Slnka:
2 871 000 000 km = 19,19 AU =
2,39 fényóra

– excentricita: 0,047

– doba obehu: 84,01 rokov

Miranda

Miranda:

– priemerná vzdialenosť od Uránu: 129 390 km

– priemer: 471 km

Miranda je spomedzi väčších mesiacov ten najmenší a najvnútornejší, Urán obehne za 1,4 dní. Na povrchu tohto mesiaca sa nachádzajú rozličné typy oblastí.
V niektorých starších oblastiach s krátermi sa vytvorili obrovské útesy, brázdy a údolia, ktoré sa sformovali neskôr. Tvorí ju ľad a horniny, v pomere približne pol na pol.

Ariel

Ariel:

– priemerná vzdialenosť od Uránu: 191 020 km

– priemer: 1158 km

Umbriel

Umbriel:

– priemerná vzdialenosť od Uránu:
266 000 km

– priemer: 1169 km

Titania

Titania:

– priemerná vzdialenosť od Uránu:
435 900 km

– priemer: 1578 km

Titania je najväčším mesiacom Uránu. Jej perióda obehu predstavuje takmer 9 dní. Jej povrch pokrýva ľad, ktorý pretínajú dlhé údolia a krátery. Najväčším kráterom je Panva Gertrudis s priemerom 200 km.

Oberon

Oberon:

– priemerná vzdialenosť od Uránu:
583 500 km

– priemer: 1522 km

Prierez Uránom

 • atmosféra - Má hrubú atmosféru, ktorá obsahuje hélium, metán a vodík.
 • plášť - Jadro obklopuje 18000 km hrubý plášť z metánového ľadu, vody a amoniaku.
 • jadro - Hmotnosť jadra pozostávajúceho zo železa a silikátov predstavuje približne trojnásobok hmotnosti Zeme.

Dráha Urána

 • Urán
 • Slnko
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 2 871 000 000 km
 • obežná doba: 84,01 rokov
 • obežná dráha Urána

Animácia

 • Slnko
 • Merkúr
 • Venuša
 • Zem
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún
 • os rotácie
 • priamka kolmá na rovinu obežnej dráhy
 • rovina obežnej dráhy Urána
 • obežná dráha Urána okolo Slnka
 • rovník Urána
 • 97,77°
 • prstence Urána
 • atmosféra - Má hrubú atmosféru, ktorá obsahuje hélium, metán a vodík.
 • plášť - Jadro obklopuje 18000 km hrubý plášť z metánového ľadu, vody a amoniaku.
 • jadro - Hmotnosť jadra pozostávajúceho zo železa a silikátov predstavuje približne trojnásobok hmotnosti Zeme.

Rozprávanie

Urán prvýkrát spozoroval 13. marca 1781 Angličan Sir William Herschel (najprv svoj objav považoval za kométu).
Po menšom spore ohľadne výberu mena pre túto planétu nakoniec bol schválený návrh nemeckého astronóma, Johanna Bodeho, a tak planéta dostala názov Urán, ktorý dobre zapadol medzi starogércko-latinské názvy ostatných planét. Urán je v gréckej mytológii bohom nebies, manželom Gaie, matky Zeme, predstaviteľom najstaršej generácie bohov, otcom titánov a kyklopov.

Urán je jedným z plynných obrov slnečnej sústavy a treťou vonkajšou planétou. Jeho atmosféru tvorí vodík (83%) a hélium (15%), ale obsahuje aj metán a amoniak. Metán v hornej časti atmosféry pohlcuje červené svetlo, vďaka čomu má planéta svetlú modrozelenú farbu.
Vidno iba niekoľko detailov z jeho povrchu.
Oblaky sa pohybujú pozdĺž zemepisných šírok rovnako, ako v prípade Jupitera a Saturnu, ale sú oveľa svetlejšie.
Okolo jadra obsahujúceho aj pevný materiál sa nachádza plášť z kvapalnej vody, amoniaku a metánu.

Sklon osi Uránu je väčší než 90°, preto je k Slnku najčastejšie nasmerovaný jeden z pólov. Na tomto póle je teplejšie, ako na rovníku. Tento veľký sklon osi vznikol pravdepodobne pred niekoľkými miliardami rokov pri zrážke s protoplanetárnym objektom.
Urán má silné magnetické pole, podobne ako Zem. Divné je, že magnetická a rotačná os zviera 59-stupňový uhol a magnetická os neprechádza stredom planéty. Magnetické pole vzniká vnútri planéty, ale zatiaľ však nie je presne známe, čo ho spôsobuje.

Je známych jeho 11 prstencov a 27 mesiacov. Prstence sú tvorené metrovými ľadovými kusmi kameňov s tmavým povrchom. Na rozdiel od ostatných objektov slnečnej sústavy neboli mesiace Uránu pomenované po postavách zo starovekej mytológie, ale zo Shakespearových divadelných diel a satirického eposu Ukradnutá kader, ktorú napísal anglický básnik Alexander Pope.

Miranda je spomedzi väčších mesiacov ten najmenší a najvnútornejší, Urán obehne za 1,4 dní. Na povrchu tohto mesiaca sa nachádzajú rozličné typy oblastí.
V niektorých starších oblastiach s krátermi sa vytvorili obrovské útesy, brázdy a údolia, ktoré sa sformovali neskôr. Tvorí ju ľad a horniny, v pomere približne pol na pol.

Titania je najväčším mesiacom Uránu. Jej perióda obehu predstavuje takmer 9 dní. Jej povrch pokrýva ľad, ktorý pretínajú dlhé údolia a krátery. Najväčším kráterom je Panva Gertrudis s priemerom 200 km.

Súvisiace extra

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Mars

Na červenej planéte skúmajú stopy po vode a živote.

Merkúr

Merkúr je najvnútornejšou a najmenšou planétou slnečnej sústavy.

Misia Cassini-Huygens (1997-2017)

Kozmická sonda Cassini skúmala Saturn a jeho mesiace takmer 20 rokov.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Misia New Horizons

Kozmickú sondu New Horizons vypustili v roku 2006. Jej úlohou bolo skúmať Pluto a Kuiperov pás.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Neptún

Neptún je najvzdialenejšie planéta Slnečnej sústavy, a najmenšia z plynných obrov.

Pluto - Cháron systém

Cháron je mesiac trpasličej planéty Pluto.

Saturn

Saturn je druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy, možno ju ľahko rozpoznať vďaka sústave prstencov.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Venuša

Venuša je druhá planéta od Slnka, po Mesiaci je to najjasnejší objekt na nočnej oblohe.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Added to your cart.