Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Tučniak cisársky

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Biológia

Kľúčové slová

Tučniaci, Kolónia tučniakov, tučniak cisársky, Antarktída, Južné Pól, hniezdisko, vodné životný štýl, Stavovce, vták, dravec, zviera, biológia

Súvisiace extra

Drozd čierny

Prostredníctvom animácie drozda čierneho vám predstavíme vtáčie vajíčka a anatómiu vtáčej kostry.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

Druhy vtáčieho peria

Animácia nám predstaví hlavné druhy vtáčieho peria a ich jemnú štruktúru.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Rybár dlhochvostý

Rybár dlhochvostý je vták s najdlhšou trasou sťahovania na svete.

Added to your cart.