Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Trsť a pálka

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Biológia

Kľúčové slová

nád, Pálka, Tŕstie, breh, stojatých vodách, jazerá, sladká voda, kužeľovité strapce, šúľok, jednoklíčnolistové, traviny, trvalka, koreň, habitat, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Skokan zelený

Rozšírený druh žaby, na ktorej príklade spoznáme anatómiu obojživelníkov.

Sladkovodné ryby

Početné množstvo sladkovodných rýb je veľmi populárnych ako jedlo.

Vydra riečna

Vydra je druh cicavca prispôsobený životu vo vode.

Added to your cart.