Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Trimetylamín N(CH₃)₃

Trimetylamín N(CH₃)₃

Je to je najjednoduchší terciárny amín, spôsobuje nepríjemný zápach potravín.

Chémia

Kľúčové slová

trimetylamín, amin, dusík containingcompound, organic compound, produkt rozkladu, rybina, terciárne, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Dimetylamín (NH(CH₃)₂)

Je to bezfarebný plyn s prenikavým zápachom, v priemysle široko používaný.

Metylamín (NH₂CH₃)

Je to najjednoduchší, primárny amín.

Glutamín

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Kyselina glutamínová

Glutamín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Biela krystalická látka bez farby a zápachu.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezfarebná až mierne viskózna kvapalina bez zápachu, používa sa pri výrobe kyseliny mravčej, kyanovodíka a iných organických zlúčenín.

Karbamid (močovina) (CO(NH₂)₂)

Táto organická zlúčenina sa nachádza v moči cicavcov, ktorá sa používa pri výrobe priemyselných hnojív na báze dusíka.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

N,N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezfarebná kvapalina, terciárny amid.

Diglycín (C₄H₈N₂O₃)

Je to jednoduchý peptid, vzniká z dvoch molekúl glycínu peptidovou väzbou.

Added to your cart.