Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Tornádo

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Geografia

Kľúčové slová

tornádo, veterný vír, vír, superbunka, oblak, lievik, turbulencie, dychový, búrka, cyklón, vzduch, prúdenie nahor, zničenie, dážď, krupobitie, tuba, atmosférická front, fyzickej geografie, zemepis, príroda, _javasolt

Súvisiace extra

Scénky

Tornádo

 • tornádo
 • mraková stena
 • pásmo ničenia
 • poškodené budovy
 • nepoškodené budovy

Tornádo je vzduchový stĺp s intenzívnym vírením, ktorý zostupuje zo spodnej časti búrkového oblaku a dotýka sa zemského povrchu. Jeho priemer môže dosahovať od niekoľkých metrov až po niekoľko kilometrov. Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Rizikové oblasti

 • Tichý oceán
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán
 • Severný ľadový oceán
 • teplý vzduch - Teplé a vlhké vzduchové hmoty prichádzajúce z juhu prúdia v blízkosti povrchu.
 • studený vzduch - Prúdenie vo vysokých nadmorských výškach prináša zo západu studené, suché vzduchové hmoty.
 • Afrika
 • Antarktída
 • Austrália a Oceánia
 • Ázia
 • Južná Amerika
 • Severná Amerika
 • Európa

Tornádo môže vzniknúť na ktoromkoľvek kontinente, výnimkou je iba Antarktída. V najväčšom počte sa však vyskytujú v strednej oblasti USA, na Veľkých prériách, a to kvôli geografickým danostiam daného regiónu. Stretávajú sa tam totiž rôzne vzduchové hmoty: studený, suchý vzduch zo západu sa stretáva s teplým, vlhkým vzduchom prichádzajúcim z juhu od Mexického zálivu.

Supercela

 • teplý vzduch
 • studený vzduch
 • vzostupný vzdušný prúd
 • horizontálny vír
 • vertikálny vír
 • cyklónové vírenie
 • krupobitie
 • dážď

Väčšina tornád sa tvorí zo superciel, t.j. z rotujúcich búrkových oblakov. Ich vznik sa viaže k silnému, vertikálnemu vzostupnému vzdušnému prúdu, tzv. konvekcii.
Vetry s rôznou výškou vanú z rôznych smerov a rôznou rýchlosťou. Tento jav nazývaný ako strih vetra vytvára vzduchový stĺp rotujúci rovnobežne so zemským povrchom. Zdvíhajúca sila búrkového oblaku dvíha rotujúci stĺp smerom nahor. Na bokoch vzostupného vzdušného prúdu sa vytvoria dva víry rotujúce opačným smerom: zvyčajne sa zachová cyklonicky rotujúci vír (na severnej pologuli je to vír rotujúci proti smeru hodinových ručičiek a na južnej pologuli v smere hodinových ručičiek) a ten druhý zaniká. Vzniká tak vír s vertikálnou osou, čiže rotujúci vzostupný vzdušný prúd.

Od vzniku až po zánik

 • vzostupný vzdušný prúd - Na vonkajšej časti tornáda sa vzduch pohybuje smerom nahor.
 • zostupný vzdušný prúd - Vzduch prúdi v strede smerom k zemskému povrchu a nahrádza vzduch prúdiaci smerom nahor.
 • prach
 • lievik

Tornádo môže vzniknúť vtedy, keď vzostupný vzdušný prúdrotuje a z povrchu dostáva ďalší prísun teplého a vlhkého vzduchu. V supercele vzduchovú hmotu stúpajúcu nahor v strede víru dopĺňa vzduchová hmota klesajúca nadol. Ako sa v supercele víriaci pohyb s vertikálnou osou zužuje, rotácia sa stáva čoraz intenzívnejšou. Ak je intenzita dostatočne veľká, zo supercely vystúpi lievik. Ak lievik dosiahne zemský povrch, nazýva sa tornádom.
Tornádo zo zemského povrchu nasáva prach a trosky, ktoré spodnú časť lievika zafarbujú na tmavo. Tornádo rýchlo slabne, jeho obvod sa zmenšuje a nakoniec úplne zanikne.

Stupne

 • EF0 - Miera ničenia: poškodené strechy; odlomené konáre stromov; slabo zakorenené stromy sú vyvalené.
 • EF1 - Miera ničenia: väčšie škody na strechách; rozbité okná; poškodené dvere; mobilné domy sú vyvrátené.
 • EF2 - Miera ničenia: strhnuté strechy; úplne zničené mobilné domy; väčšie stromy sú zlomené alebo vyvalené; vo vzduchu poletujú menšie predmety.
 • EF3 - Miera ničenia: z budov môžu zmiznúť celé poschodia; vážne škody aj v prípade väčších budov; prevrátené vlaky; všetky stromy sú zlomené alebo vyvalené.
 • EF4 - Miera ničenia: budovy sú zrútené; vo vzduchu poletujú strechy a autá.
 • EF5 - Miera ničenia: niekoľkoposchodové a železobetónové budovy sú zrútené; vo vzduchu poletujú aj ťažké vozidlá.
 • 105-137 km/h
 • 138-178 km/h
 • 179-218 km/h
 • 219-266 km/h
 • 267-321 km/h
 • ˃ 322 km/h
 • malé
 • mierne
 • značné
 • vážne
 • ničivé
 • katastrofálne

Tornádo trvá, našťastie, iba niekoľko minút. Za týchto pár minút však dokáže spôsobiť vážne škody. Tri štvrtiny tornád dosahujú nižšiu rýchlosť ako 180 km/h, a tak spôsobujú iba mierne škody. Rýchlosť vetra môže však dosiahnuť aj niekoľko stoviek km/h: tornádo vtedy dokáže spôsobiť obrovské ničenie a zbúrať aj celé domy.
Na charakterizovanie tornád sa používa upresnená verzia Fujitovej stupnice, ktorú vypracoval meteorológ japonského pôvodu. Táto stupnica má šesť kategórií, ktoré boli zostavené podľa sily vetra a miery ničenia.

Animácia

Súvisiace extra

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Added to your cart.