Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Titanic (1912)

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Technológia

Kľúčové slová

Gigantický, Loď, zaoceánsky parník, lodné, cestujúci, luxusné krížnik, katastrofa, záchranný čln, ľadovec, zrážka, vrtule, kapitána most, Paluba, White Star Line, transatlantický, vrak, doprava, technika

Súvisiace extra

Otázky

 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTitanic bol v danej dobe najväčšou luxusnou oceánskou loďou.
 • Kedy spustili Titanic na vodu?
 • Ktorý podnik bol vlastníkom Titanicu?
 • Akú dĺžku mal Titanic?
 • Akú maximálnu rýchlosť dosahoval Titanic?
 • Aký maximálny počet cestujúcich vedel prepraviť Titanic?
 • Koľko členov mala posádka Titanicu?
 • Z ktorého prístavu vyrazil Titanic na svoju prvú cestu?
 • Ktoré bolo plánované konečné miesto určenia prvej cesty Titanicu?
 • Kedy sa Titanic potopil?
 • Kedy narazil Titanic do ľadovca?
 • V ktorom roku sa odohrala katastrofa spojená s Titanicom?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTitanic sa počas topenia rozlomil.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVäčšina cestujúcich prežila katastrofu, ktorá sa odohrala na Titanicu.
 • Kde bol Titanic postavený?
 • Ktorá loď nebola "sesterskou loďou" Titanicu?
 • Aké mal priezvisko kapitán Titanicu?
 • Koho evakuovali do záchranných člnov ako prvých?
 • Ktorý parník zachytil ako prvý\nsignál S.O.S. z Titanicu?
 • Ktorý parník vzal stroskotancov Titanicu?
 • Koľko osôb sa zdržiavalo na palube Titanicu počas katastrofy?
 • Koľkí prežili katastrofu, ktorá sa odohrala na Titanicu?
 • Koľkí prišli o život počas katastrofy, ktorá sa odohrala na Titanicu?
 • Aká súvislosť je medzi parníkom Carpathia,\nktorý pomáhal zachraňovať cestujúcich a Maďarskom?
 • Na dne ktorého oceána leží vrak Titanicu?
 • Koľko lodných vrtúľ mal Titanic?
 • Ktorá časť paluby sa nachádzala\nnajbližšie k čelu lode?
 • Koľko komínov mal Titanic?
 • Čo sa nenachádzalo na palube Titanicu?
 • Kde bolo natiahnuté vedenie rádia?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV prípade Titanicu na sťažňoch neboli umiestnené koše.
 • Aká bola najväčšia šírka Titanicu (pri vodoryske)?
 • Aký bol ponor Titanicu?

Scénky

Titanic

Obrovská loď, obrovská katastrofa

RMS Titanic bol začiatkom 20. storočia najväčšou luxusnou dopravnou loďou na svete. Patril do britskej triedy Olympic. Toto monštrum si objednala (spolu s ďalšími dvomi loďami – RMS Olympic, Gigantic (Britannic)) firma White Star Line, ktorá si chcela takýmto spôsobom zabezpečiť vedúce postavenie v rámci transatlantickej osobnej prepravy.
Prvá cesta tejto lode viedla z anglického Southamptonu (cez francúzsky Cherbourg a írsky Queenstown) do New Yorku. Táto obrovská loď, ktorá mala na palube 2207 cestujúcich, sa však na svoje miesto určenia nedostala. 14. apríla 1912 o 23 hodine a 40 minúte sa zrazila s ľadovcom a na druhý deň o 2 hodine a 20 minúte sa prelomila a potopila. Túto katastrofu prežila iba necelá tretina cestujúcich (705 osôb).
Dve časti vraku ležia na dne Atlantického oceána, cca. 900 km od pobrežia Newfoundlandu, v hĺbke 3821 metrov. Našiel ich dr. Robert Ballard v roku 1985.

„Vražedný” ľadovec

Topiaci sa Titanic

Vrtule

Plávajúci obor

Lodná vrtuľa je mechanizmus, ktorý vykonáva otáčavý pohyb a vyvíja hnaciu silu. Tvorí ju hlava kolesa, okolo ktorej sú pravidelne usporiadané plochy (listy alebo lopatky).
Loď sa pohybuje (smerom dopredu alebo dozadu, podľa smeru otáčania vrtule) vďaka posúvajúcej sile, ktorú generuje lodná vrtuľa. Listy vrtúľ na lodiach s veľkým výkonom sú pevné.
Obrovskú hmotnosť Titanicu uvádzalo do pohybu pomocou troch bronzových vrtúľ (dve trojlistové na stranách a jedna štvorlistová v strede) 29 parných kotlov s výkonom 50 tisíc koní, dva štvorvalcové parné stroje a jedna parná turbína. Jej rýchlosť presahovala aj 40 km/h.

Animácia

Korma

Potopenie

Konštrukcia

 • kotva
 • predok
 • kôš
 • okná kabín
 • nakladací otvor
 • žeriav
 • veliteľský most - Kapitánom Titanicu bol jeden z najskúsenejších dôstojníkov spoločnosti, Edward John Smith. On riadil predtým aj parník Olympic. Za prvého palubného dôstojníka bol vymenovaný Henry T. Wilde a za prvého dôstojníka William Murdoch.
 • kabína navigátora
 • štvrť pre dôstojníkov
 • záchranný čln - Na rozdiel od pôvodných plánov (64 ks) na Titanicu umiestnili iba 20 záchranných člnov, ktoré vedeli poskytnúť miesto iba pre 1178 osôb. Avšak počet záchranných člnov aj tak presiahol počet stanovený vtedajšími predpismi.
 • paluba člna
 • elektrická kladka
 • vchod pre prvú triedu
 • pozorovateľňa
 • paluba pre prvú triedu
 • strecha spoločenskej miestnosti pre prvú triedu
 • bočné zábradlie
 • chodba
 • paluba pre inžinierov
 • paluba pre druhú triedu
 • komín
 • rádiová anténa - Titanic bol vybavený dvoma Marconiho rádiami.
 • stožiar
 • povrazový rebrík
 • vetrací komín
 • korma
 • vlajka (White Star Line) - Britská Oceánska paroplavebná spoločnosť založená v roku 1869 sa stala skutočne známou kvôli katastrofe súvisiacej s Titanicom.
 • lodná vrtuľa

Luxusná loď bez záchranných člnov

Z Titanicu vystupovali 4 obrovské komíny a dva sťažne (jeden predný a jeden zadný). Výška lode bola porovnateľná s výškou 11 poschodovej budovy. Tyče držali vedenie rádia. Komunikáciu zabezpečovali dve nezávislé Marconiho rádiá, každé jedno s výkonom 1500 W. Podobne, ako ostatné dôležité riadiace miestnosti, aj rádiová miestnosť sa nachádzala v prvej časti paluby. Kapitánsky mostík bol pred prvým komínom. Na palube boli umiestnené aj žeriavy používané pri nakladaní a vykladaní.
K vážnosti katastrofy vo veľkej miere prispelo aj to, že na lodi bolo iba 20 záchranných člnov (a 4 z nich boli skladacie), hoci podľa pôvodných plánov tam malo byť 64 záchranných člnov. Zníženie tohto počtu bolo odôvodnené nedostatkom miesta a tým, že loď je nepotopiteľná. Vtedajšie predpisy neukladali povinnosť, aby loď bola vybavená záchrannými člnmi s toľkými miestami, koľko je na palube cestujúcich. (Tento predpis bol zmenený po tejto tragédii.)

Správy v novinách o katastrofe

Vrak lode na dne oceána

Rozmery

 • výška: 53 m - Od kýla po vrch komínov.
 • výška stožiaru: 56 m
 • dĺžka: 269 m
 • šírka: 28 m - Pri vodoryske.
 • ponor: 10,5 m
 • vodoryska
 • kýl
 • staroveká grécka plachetnica
 • dĺžka: 8 m
 • Santa María
 • dĺžka: 25 m
 • Clermont
 • dĺžka: 46 m

Charakteristika Titanicu

Titanic postavili v severoírskom Belfaste v lodenici Harland and Wolff. Jeho najväčšia šírka pri vodoryske bola 28 metrov a jeho dĺžka dosahovala 269 metrov. Oceľové platne jeho plášťa boli fixované 3 miliónmi nitov. Celková hmotnosť tohto obra bola 53 147 ton.
Titanic vedel prepraviť 3547 cestujúcich. Obrovský trup lode bol rozdelený na niekoľko poschodí, na ktorých boli vytvorené promenády. Na každom poschodí bola osobitná kuchyňa, jedáleň, kaviareň a salón. Okrem rádiovej izby, pošty a kabín na spanie sa na lodi nachádzal aj plavecký bazén, turecké kúpele, telocvičňa a squashový kurt. Medzi jednotlivými poschodiami sa dalo pohybovať pomocou výťahov.

Vodotesné priehradky

 • vodotesné priehradky - V lodi bolo vytvorených 15 záplavových komôr. Loď sa nebola potopila ani v tom prípade, ak by sa štyri pri sebe nachádzajúce komory naplnili vodou. Pri náraze však ľadovec roztrhol pod vodoryskou steny prvých piatich komôr, ktoré sa následne naplnili vodou.

Rozprávanie

Titanic bol najväčšou oceánskou loďou danej doby. Túto obrovskú loď zhotovili v Belfaste lodenice Harland a Wolff podľa projektov Thomasa Andrewsa. Výstavba sa začala v roku 1909 a loď bola spustená na vodu v roku 1911.
Pýcha firmy White Star Line zo Spojeného kráľovstva bola uvedená do prevádzky v apríli 1912. Tento obor bol takmer 30 metrov široký a 270 metrov dlhý, jeho hmotnosť presahovala 53 tisíc ton. Oceľové platne jeho vonkajšieho plášťa boli fixované 3 miliónmi nitov.

Obrovskú hmotnosť Titanicu uvádzali do pohybu tri obrovské bronzové vrtule (dve trojlistové na stranách a jedna štvorlistová v strede), ktoré boli poháňané parnými kotlami a parnými strojmi.

Celkový výkon parných turbín a parných strojov dosahoval 50 tisíc koní, a tak oceánska loď pretínala morské vlny rýchlosťou 40 km/h.

Obrovský trup lode bol rozdelený na niekoľko palúb. Z roviny hornej paluby vystupovali komíny a tyče, ktoré držali rádiové káble. (Komunikáciu zabezpečovali dve nezávislé, vysokovýkonné Marconiho rádiá.) Kapitánsky mostík sa nachádzal pred prvým komínom.
Na lodi bolo 20 záchranných člnov (4 z nich boli skladacie).
Na tejto luxusnej lodi sa o cca. 3500 cestujúcich starala posádka, ktorá mala takmer 900 členov.
Prvá cesta Titanicu viedla z anglického Southamptonu do francúzskeho Cherbourgu a odtiaľ do írskeho Queenstownu. Konečným miestom určenia bol New York. Loď sa však 14. apríla 1912 v noci o 23 hodine a 40 minúte zrazila na Atlantickom oceáne s ľadovcom, o dva a pol hodiny neskôr sa prelomila a potopila. V tejto tragédii prišlo o život 1517 osôb (podľa iných zdrojov to bolo 1494 osôb).
Aj dnes je stále otázne, kto zavinil katastrofu Titanicu. Výstavba a tragédia tejto lode bola inšpiráciou pre mnohé filmy, literárne a výtvarné diela.

Súvisiace extra

RMS Queen Mary 2 (2003)

Najväčší zaoceánsky parník v dobe svojho vzniku.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Maják

Maják je stavba pri pobreží slúžiaca na navigáciu a pomoc pri riadení lode na mori.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Bojová loď (HMS Dreadnought, 1906)

Bojová loď HMS Dreadnought predstavovala natoľko veľký pokrok v námornej vojne, že jej pomenovanie sa stalo vzorom pre celú generáciu bojových lodí.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Krížnik Aurora (1900)

Meno ruského pancierového krížniku sa stalo dobre známe vďaka októbrovej revolúcii v roku 1917.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od roku 1940 sa stále väčšie lietadlové lode stali majstrami oceánov.

Vznášadlo, mark SR N4

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad povrchom vody.

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

USS Ohio (US, 1979)

Nukleárny pohon bol prvýkrát používaný americkým námorníctvom pre napájanie ponorky v polovici 20. storočia.

Added to your cart.