Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Geografia

Kľúčové slová

tepelná elektráreň, uhľovodík, energetický zdroj, výroba energie, elektrický prúd, spálenie, fosílne, obnoviteľný, elektráreň, turbína, generátor, Energia, Skleníkový efekt, Znečistenie ovzdušia, Znečistenie životného prostredia, zemepis

Súvisiace extra

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú odstránené, uhlie sa ťaží z banských šácht.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Added to your cart.