Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Templárski rytieri (12. storočie)

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Dejepis

Kľúčové slová

Templári, krížová výprava, Rytier, Kresťan, križiak, uzavretý mníšsky poriadok, Svätá Krajina, púť, v stredoveku, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý rád sa ešte zúčastňoval križiackych vojen?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVšetci templári, ktorí sa zúčastnili bitky o Muhi zahynuli.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári sa venovali popri ochrane pútnikov aj liečeniu.
 • Ktorý rád sa ešte zúčastňoval križiackych vojen?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári uchovávali Turínske plátno sto rokov.
 • Čo bolo osudom posledného veľmajstra Rádu templárov?
 • Na ktorý deň pripadlo francúzske zúčtovanie, ktoré znamenalo zánik templárov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nČinnosť templárov nerušene prebiehala až do 20. storočia.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nZánik templárov spôsobila séria súdnych procesov s falošnou obžalobou, o ktorú sa postaral francúzsky kráľ Filip IV.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNad templármi nestála žiadna autorita,\niba pápež.
 • Čo bolo symbolom templárov?
 • Kto stál na čele Rádu templárov?
 • Ktorá skupina nepatrila k Rádu templárov?
 • Akú úlohu mal Rád templárov?
 • Na koľko skupín sa delil Rád templárov?
 • Kedy bol založený Rád templárov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári boli pomenovaní podľa Šalamúnovho chrámu, ktorý bol ich sídlom.
 • Kde bol založený Rád templárov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári počas svojho pôsobenia získali veľký majetok a vplyv.
 • Aký spôsob boja uplatňovali templári?
 • Čo sa udialo vo Francúzsku 13. októbra 1307 (v piatok)?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Maďarsku zlikvidoval Rád templárov Karol I. Róbert.
 • Kto bol Hugues de Payens?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári uchovávali istý čas jeden exemplár Zlatej buly.
 • Ktorú kresťanskú relikviu strážili templári?
 • Kedy bol Rád templárov na vrchole svojej moci?
 • Ktorý francúzsky kráľ spôsobil pád templárov?
 • Čo nepatrilo k charakteristickým zbraniam templárov?
 • Čo nepatrilo k charakteristickým zbraniam templárov?
 • Akú farbu mal kríž na vlajke a plášti templárov?
 • Kto bol posledným (stredovekým) veľmajstrom templárov?
 • Kto napísal duchovný program templárov?
 • Ktoré pravidlá boli základom pre pravidlá Rádu templárov?
 • Koho chudobnými rytiermi boli spočiatku templári?
 • Čo nepomenúva pozíciu v rámci hierarchie Rádu templárov?
 • Kto strážil pečať Rádu templárov?

Scénky

Templárski rytieri

 • rytier (13. storočie)
 • rytier (12. storočie)
 • zbrojnoš

Rád templárov bol v stredoveku jedným z najznámejších kresťanských vojensko-mníšskych rádov. Rád založila v roku 1118 vo Svätej zemi malá skupina križiackych rytierov pod vedením Huga de Payensa.

Spočiatku sa volali ako „Chudobní rytieri Krista” (pauperes commilitiones Christi). Ujal sa ich jeruzalemský kráľ Balduin II. a poskytol im ubytovanie v jednom z krídiel svojho paláca, ktorý bol postavený na mieste niekdajšieho Šalamúnovho chrámu. Odtiaľ pochádza dobre známy názov "templári".

Pravidlá nového rádu boli stanovené v roku 1128 na koncile v Troyes, a to podľa benediktínskych pravidiel, ktoré upravili cisterciáni. (Pravidlá boli neskôr viackrát doplnené a svoju konečnú podobu získali v druhej polovici 13. storočia.) Duchovný program templárov zhrnul svätý Bernard z Clairvaux, ktorý na žiadosť zakladateľa Huga de Payens v 30. rokoch 12. storočia napísal dielo Chvála nového rytierstva.

Hlavnou úlohou Rádu templárov bola ochrana kresťanských pútnikov vo Svätej zemi, poskytovanie ubytovania a zdravotnej starostlivosti pre týchto pútnikov, ako aj (vo všeobecnosti) boj proti neveriacim. (Spočiatku ich úlohou bola iba ochrana pútnických trás.)

Tento rád dostal od pápeža Inocenta II. špeciálne privilégiá, ktoré spolu s darmi od verejnosti zabezpečili rýchly rast rádu. Jeho vplyv rástol nielen vo Svätej zemi, ale aj v Európe. Najprv získali vplyvných podporovateľ vo Francúzskom kráľovstve a potom aj v Anglicku. Rád sa neskôr rozšíril aj na nemeckých a španielskych územiach, ako aj v strednej Európe.

Rád templárov vrchol svojej moci dosiahol v druhej polovici 13. storočia. Jeho rytieri boli prítomní takmer v každej európskej krajine. Jeho moc a bohatstvo sa vyrovnali tomu kráľovskému. Jeho členovia boli podriadení iba pápežovi.
Začiatkom 14. storočia sa však dostali do konfliktu s Francúzskym kráľovstvom, ktoré bolo čoraz silnejšie. Filip IV. zvaný Pekný 13. októbra 1307 dal skonfiškovať celý francúzsky majetok rádu a jeho členov dal zatvoriť. Rád templárov rozpustil a jeho posledného stredovekého veľmajstra, ktorým bol Jacques de Molay, ako aj jeho zástupcu, Gottfrieda Charneya postavil pred súd a v roku 1314 ich nechal upáliť na hranici.

Rytier z 12. storočia

 • hlavový pancier
 • plášť s červeným krížom
 • dýka
 • pancierová helma
 • kopija
 • dvojsečný meč
 • náholenice

Rád templárov bol rozdelený na tri hlavné skupiny. Do prvej patrili rytieri, ktorí tvorili elitu templárov.
Druhá skupina pozostávala zo zbrojnošov.
Tretiu skupinu tvorili kňazi (kapláni). (Úlohou kaplánov žijúcich v dôležitejších kláštoroch bola duchovná opatera členov. Okrem pápeža boli podriadení iba veľmajstrovi.)

Na čele templárov stál veľmajster (magister, grand maitre), ktorý vlastnil tento titul a s ním spojenú moc do konca svojho života.
Mal aj jedného zástupcu (sénéchal), ktorý mal počas vojny podobné právomoci ako veľmajster. On bol strážcom pečate a vojenskej vlajky rádu.
Tretím vodcom Rádu templárov bol maršal (maréchal), ktorý bol zodpovedný za vojenské záležitosti.
V prísnej hierarchii za spomínanými vodcami nasledovali vedúci jednotlivých provincií a kláštorov (preceptor, commandeur). Majetok rádu spravoval pokladník. Do pôsobnosti drapiéra spadali záležitosti súvisiace s odevom.

Rytier z 13. storočia

 • helmová ozdoba
 • plášť s červeným krížom
 • dvojsečný meč
 • hrncová helma
 • pancierová košeľa
 • brnenie na ramená
 • dýka
 • náholenice
 • štít

Rytieri mali rovnakú výzbroj a odev. Nosili biely plášť s červeným krížom. Pápež povolil rádu používanie tohto symbolu.

Vlajkou rádu bol spočiatku biely (strieborný) štít, ktorý mal na vrchu čierny pás.
V 12. storočí bola schválená nová vlajka, na ktorej bol zobrazený kríž. Jeho farba bola spočiatku čierna, ale od začiatku 13. storočia už bol červený.

Zbrojnoš

 • bojová sekera
 • dýka
 • sivý plášť sčerveným krížom
 • dvojsečný meč
 • brnenie

Zbrojnoši tvorili druhú skupinu Rádu templárov. Spomedzi troch skupín táto skupina bola najpočetnejšia.
Počet zbrojnošov bol takmer desaťkrát väčší ako počet rytierov. Tento veľký počet bol potrebný, nakoľko ich hlavnou úlohou bolo podporovať rytierov. Bojov sa zúčastňovali ako ľahkí jazdci a pomáhali rytierom, čiže ťažkým jazdcom.

Výzbroj

 • dvojsečný meč
 • dýka
 • bojová sekera
 • štít
 • vlajka rádu
 • brnenie na ramená
 • hrncová helma
 • pancierová helma

Súvisiace extra

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Šalamúnov chrám (Jeruzalem. 10. storočie pr. Kr.)

Šalamúnov chrám je jeden z najdôležitejších stavieb židovskej architektúry.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Lutna a Ninera

Najstaršia verzia lutny sa objavila v starovekej Mezopotámií.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Added to your cart.