Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Systém priehrad v Holandsku

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Geografia

Kľúčové slová

priehradový systém, Holandsko, hrádza, more, Záplava, búrkové vlnobitie, elevácie, Zuiderzee, polder, Flevoland, Rajna, Mása, Šelda, V priepusti, zámkový systém, nížina, príliv, Morské slapy, brehu mora, Severné more, morská voda, vízátemelő, holandský, poľnohospodárstvo, ústie, lodné, Rotterdam, Amsterdam, fyzickej geografie, zemepis

Súvisiace extra

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Boj Holandska proti moru (17. storočie)

Obyvatelia severnej časti Holandska úspešne bojovali proti moru v sterdoveku ako aj v novoveku.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Dom Rietvelda Schrödera (Utrecht, 1924)

Dom Rietvelda Schrödera v holandskom Utrechte môžeme považovať za predchodcu moderných domov.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Added to your cart.