Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Súvisiace extra

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších...

Železiarsky priemysel(začiatočník)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Basketbalový štadión

Basketbal je jedným z najpopulárnejších kolektívnych športov.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú...

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Added to your cart.