Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Štvortaktný Ottov motor

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Fyzika

Kľúčové slová

Benzínové motory, motor, štvordobý, automobil, hviezdicový motor, náprava, ventil, valec, piest, zapaľovacia sviečka, Spaľovanie, iskra, prívod, kompresia, výbuch, power zdvih, práca, Kroky, zážihový motor, motor s vnútorným spaľovaním, benzín, karburátor, mechanická energia, spalín, Znečistenie životného prostredia, Znečistenie ovzdušia, Auto, automobilka, výroba automobilov, termodynamika, tepelný motor, tepelná energia, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Motor

 • motorový blok - Kovový kryt motora.
 • prevodovka - Nastavuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno meniť počet otáčok kolesa počas jednej otáčky hlavného hriadeľa motora. Na nízkom rýchlostnom stupni je auto silnejšie, ale pomalšie, na vyššom rýchlostnom stupni je rýchlejšie a spotrebováva menej paliva, ale jeho zrýchľovanie je slabšie.
 • vzduchový filter - Do spaľovacieho priestoru motora sa dostáva vzduch, ktorý zabezpečuje kyslík potrebný k horeniu. Tento prostriedok filtruje vzduch.
 • nasávacie potrubie - Cez neho prúdi do motora vzduch, ktorého obsah kyslíka je potrebný pri horení.
 • výfukové potrubie - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • rozvodový remeň - Prenáša rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora na vačkové hriadele, ktoré ovládajú ventily.
 • rozdeľovač - Zabezpečuje zosúladené fungovanie zapaľovacích sviečok.

Fungovanie

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - zmes vzduchu a benzínu.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje stlačenú zmes benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

1. takt

2. takt

3. takt

4.takt

Vnútorná konštrukcia

 • chladiaci systém - Počas prevádzky motora sa chladiaca voda zohrieva a toto teplo odovzdáva cez chladič do prostredia.
 • motor
 • prevodovka - Nastavuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno meniť počet otáčok kolesa počas jednej otáčky hlavného hriadeľa motora. Na nízkom rýchlostnom stupni je auto silnejšie, ale pomalšie, na vyššom rýchlostnom stupni je rýchlejšie a spotrebováva menej paliva, ale jeho zrýchľovanie je slabšie.
 • hnací hriadeľ - Rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora prenáša ku kolesám.
 • benzínová nádrž - Palivom v prípade štvortaktného Ottovho motora je benzín. Vlastnosti benzínu vyjadruje oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslom má vyšší bod vzplanutia, preto ho možno lepšie stlačiť a dosiahnuť väčšiu účinnosť.
 • diferenciál - V zatáčke sa musí koleso bežiace po vonkajšom oblúku otáčať na vyšších otáčkach, než koleso bežiace po vnútornom oblúku. To zabezpečuje tento mechanizmus.
 • poháňaný hriadeľ - Rotácia hlavného hriadeľa motora otáča prostredníctvom kardanového hriadeľa poháňaný hriadeľ.
 • výfuk - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.

Valce

 • hlavný hriadeľ - Poháňajú ho piesty. Jeho rotačný pohyb sa prenesie cez kardanový hriadeľ na poháňaný hriadeľ, respektíve cez rozvodový remeň na vačkový hriadeľ, ktorý ovláda ventily.
 • rozvodový hriadeľ - Jeho rotácia zabezpečuje rytmické fungovanie ventilov. Jeho rotáciu riadi hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa.
 • ventily - Koordinujú nasávanie zmesi benzínu a vzduchu a vypúšťanie spalín. Ich fungovanie zabezpečuje hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.

Animácia

Pohon auta zabezpečuje motor. V motore sa nachádza hlavný hriadeľ, ktorého rotačný pohyb ku kolesám prenáša kardanový hriadeľ.
Pomocou prevodovky možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti auto je silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni vozidlo je rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.

V osobných motorových vozidlách je najčastejšie používaným typom motora štvortaktný Ottov motor.

Podstatou fungovania je to, že pohyb piestov smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Hlavný hriadeľ poháňa kardanový hriadeľ a cez rozvodový remeň vačkový hriadeľ.
Vačkový hriadeľ riadi fungovanie ventilov, ktorých zosúladené otváranie a uzatváranie zabezpečuje nasávanie paliva a vypustenie výfukových plynov v správnom takte.

Prvým taktom je nasávanie. Piest sa pohybuje smerom nadol, kvôli čomu vo valci klesá tlak. Nasávací ventil sa otvorí, z karburátora do valca prúdi zmes benzínu a vzduchu.

Druhým taktom je kompresia: nasávací a takisto výfukový ventil je zatvorený. Kvôli hybnej sile hlavného hriadeľa a vyvažovacieho závažia sa piest pohybuje smerom nahor, stláča zmes benzínu a vzduch, kvôli čomu sa jej teplota zvyšuje.

Tretím taktom je pracovný takt: zapaľovacia sviečka zapáli stlačenú a horúcu zmes benzínu a vzduchu. Explózia stlačí piest nadol.

Štvrtým taktom je výfuk: piest sa pohybuje nahor, výfukový ventil sa otvorí, vypustia sa výfukové plyny.

Môžete vidieť, že v motore sa priamočiary pohyb piestu mení na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Energiu potrebnú k pohybu piestu zabezpečuje horenie benzínu.
Vlastnosti benzínu vyjadruje oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslom má vyšší bod vzplanutia, preto ho možno lepšie stlačiť a dosiahnuť väčšiu účinnosť.

Rozprávanie

Pohon auta zabezpečuje motor. V motore sa nachádza hlavný hriadeľ, ktorého rotačný pohyb ku kolesám prenáša kardanový hriadeľ.
Pomocou prevodovky možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti auto je silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni vozidlo je rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.

V osobných motorových vozidlách je najčastejšie používaným typom motora štvortaktný Ottov motor.

Podstatou fungovania je to, že pohyb piestov smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Hlavný hriadeľ poháňa kardanový hriadeľ a cez rozvodový remeň vačkový hriadeľ.
Vačkový hriadeľ riadi fungovanie ventilov, ktorých zosúladené otváranie a uzatváranie zabezpečuje nasávanie paliva a vypustenie výfukových plynov v správnom takte.

Prvým taktom je nasávanie. Piest sa pohybuje smerom nadol, kvôli čomu vo valci klesá tlak. Nasávací ventil sa otvorí, z karburátora do valca prúdi zmes benzínu a vzduchu.

Druhým taktom je kompresia: nasávací a takisto výfukový ventil je zatvorený. Kvôli hybnej sile hlavného hriadeľa a vyvažovacieho závažia sa piest pohybuje smerom nahor, stláča zmes benzínu a vzduch, kvôli čomu sa jej teplota zvyšuje.

Tretím taktom je pracovný takt: zapaľovacia sviečka zapáli stlačenú a horúcu zmes benzínu a vzduchu. Explózia stlačí piest nadol.

Štvrtým taktom je výfuk: piest sa pohybuje nahor, výfukový ventil sa otvorí, vypustia sa výfukové plyny.

Môžete vidieť, že v motore sa priamočiary pohyb piestu mení na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Energiu potrebnú k pohybu piestu zabezpečuje horenie benzínu.
Vlastnosti benzínu vyjadruje oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslom má vyšší bod vzplanutia, preto ho možno lepšie stlačiť a dosiahnuť väčšiu účinnosť.

Súvisiace extra

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Bohrov model atómu

Jeden z najvýznamnejších výskumov na začiatku 20. storočia bol zameraný na stavbu atómov.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Výbuch balóna naplneného vodíkom

V tomto pokuse budeme skúmať vlastnosti vodíkového plynu.

Perpetuum mobile

Je to možné, aby stroj po prvom zapnutí fungoval donekonečna?

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Added to your cart.