Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Biológia

Kľúčové slová

Bunka, jadro, baktérie, bičík, cilium, bunková stena, plazmid, jadrová membrána, cytoskelet, endoplazmatické retikulum, polysacharid, peptid, DNA, chromozóm

Súvisiace extra

Scénky

Veľkosť

 • prokaryotická bunka
 • veľkosť: 0,1-10,0 µm
 • eukaryotická bunka
 • veľkosť: 10-100 µm

Každý živý organizmus tvorí jedna alebo viacero buniek. Podľa bunkovej štruktúry môžeme organizmy rozdeliť do dvoch skupín: na prokaryoty, ktoré sú bez bunkového jadra a eukaryoty, ktoré majú bunkové jadro.
Prokaryoty sú zvyčajne tvorené iba jednou bunkou a tieto bunky sa líšia od eukaryotických buniek v niekoľkých smeroch. Sú približne desaťkrát menšie a ich stavba je oveľa jednoduchšia ako v prípade eukaryotických buniek.

Prokaryotická bunka

 • prokaryotická bunka
 • bunková stena - Podľa typu bunkovej steny rozlišujeme Gram-negatívne a Gram-pozitívne baktérie. Toto rozdelenie je založené na tom, že špeciálnym farbením, farbením podľa Grama niektoré baktérie možno zafarbiť (to sú Gram-pozitívne baktérie) a niektoré zas nemožno zafarbiť (to sú Gram-negatívne baktérie).
 • bunková membrána - Dvojitá lipidová vrstva.
 • cytoplazma
 • DNA - DNA baktérií má tvar prstenca; DNA nie je ohraničené jadrovou membránou, a preto sa baktérie zaraďujú k prokaryotickým bunkám. V bunkách eukaryotických organizmov DNA nevytvára uzatvorený prstenec a je ohraničená jadrovou membránou. Aj ľudský organizmus sa skladá z eukaryotických buniek.
 • plazmid - Krátka DNA molekula, ktorá je fyzicky oddelená od chromozómu bunky a dokáže sa nezávisle replikovať. Najčastejšie sa vyskytuje v baktériách ako prstencová DNA molekula.
 • cílium - Tenká, rúrkovitá bielkovinová štruktúra. Niektoré bunky môžu mať aj niekoľko stoviek cílií. Ich primárnou funkciou je zabezpečiť priľnavosť k pevným povrchom alebo iným bunkám. Niektoré typy cílií pomáhajú baktériám aj pri pohybe.
 • bičík - Dlhá bielkovinová štruktúra, pomocou ktorej sa baktéria hýbe.
 • pilus - Je dlhší ako cílium. Je charakteristický iba pre Gram-negatívne baktérie. Slúži na spojenie dvoch baktérií, čím umožňuje presun plazmidov z jednej bunky do druhej.

Genetický materiál prokaryotických buniek, ktorý pozostáva iba z jednej molekuly DNA, nie je oddelený od ostatných častí bunky membránou. Tieto jednoduché bunky nemajú žiadne organely obklopené membránou a cytoskelet. Cytoplazma je ohraničená bunkovou membránou. Tá je zvonku pokrytá bunkovou stenou, ktorú tvoria polysacharidy a peptidy. Zabezpečuje najmä vonkajšiu ochranu bunky. Prokaryotické bunky môžu mať na svojom povrchu mnoho výbežkov rôznych typov, sú to napríklad cíliá, pilusy a bičíky. Archeóny a baktérie sú dvomi hlavnými skupinami prokaryotov.

Eukaryotická bunka

 • eukaryotická bunka
 • bunkové jadro - Tvorí ho chromatín, ktorý je kombináciou DNA a bielkovín. Bunky živočíchov, rastlín a húb sú ekaryotické, t.j. majú bunkové jadro. Prokaryotické bunky (baktérie) nemajú bunkové jadro, ich DNA sa nachádza v cytoplazme.
 • mitochondria - "Elektrárne" bunky: prostredníctvom rozkladu organických molekúl produkujú ATP. ATP je molekulou pre energetické zásobovanie bunky.
 • bunková membrána - Lipidová membrána pokrývajúca bunku.
 • cytoplazma
 • endoplazmatické retikulum - Vnútrobunkový, zložitý membránový systém. Zohráva dôležitú úlohu v rámci syntézy bielkovín, dozrievania bielkovín, syntézy lipidov a rozkladu niektorých látok.
 • Golgiho aparát - Zohráva dôležitú úlohu v rámci dozrievanie bielkovín.
 • vezikula - V bunke sú jednotlivé látky prepravované v membránovom vačku - vezikule. Jedným typom vezikúl je lyzozóm, v ktorom prebieha trávenie látok a rozklad odpadu.
 • cytoskelet - Zodpovedá za polohu a pohyb organel, respektíve - v živočíšnych bunkách, ktoré nemajú bunkovú stenu - za udržiavanie tvaru bunky.

V eukaryotických bunkách je genetický materiál obklopený jadrovou membránou, s ktorou spoločne vytvára bunkové jadro. V bunkovom jadre sa nachádza niekoľko lineárnych chromozómov. Eukaryotické bunky obsahujú aj iné organely obklopené membránou. Sú to mitochondrie nachádzajúce sa vo všetkých eukarytiockých bunkách a chloroplasty charakteristické iba pre rastlinné bunky. Aj endoplazmatické retikulum, ktoré je prepojené s bunkovým jadrom, zohráva v bunke dôležitú úlohu: tu prebieha bielkovinová syntéza. V eukaryotických bunkách sa nachádza cytoskelet zložený z bielkovín. Cytoplazmu bunky ohraničuje bunková membrána, ale iba bunky rastlín a húb majú bunkovú stenu. Eukaryoty zaraďujeme do štyroch ríš: jednobunkové eukaryoty (prvoky), huby, rastliny a živočíchy.

Súvisiace extra

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je...

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové...

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto...

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je...

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Added to your cart.