Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Štáty Európy

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Geografia

Kľúčové slová

Európa, Mapa znalosti, krajiny, mapa, mapa sveta, hlavné mesto, vlajka, hranice, kontinent, Zemeguľa, Zem, Humánne geografia, spoločnosť, zemepis

Súvisiace extra

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Metropola

Metropoly sú obrovské mestá, v ktorých počet obyvateľov presahuje 1 milión.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Veľkomesto

Typ osídlenia s centrálnymi funkciami.

Administratívna mapa Nemecka

Táto animácia vám predstaví administratívne členenie Nemecka.

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Administratívna mapa Maďarska

Táto animácia nám prezentuje najdôležitejšie regióny, kraje a mestá v Maďarsku.

Added to your cart.