Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Staroveká grécka keramika

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

váza, hrnčiarstvo maľovanie, s čiernymi postavami, s červenými figúrami, starovek, Gréčtina, nádoba, Starovekej gréckej, amfora, kalich, vrstva hliny, keramika, Filozofia, dekorácie, mytológie

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Daidalos a Ikaros

Staroveký grécky mýtus o tragédií otca a syna, ktorí chceli utiecť z ostrova Kréta.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Staroveký aténsky občan a jeho manželka

Aténska demokracia fungovala vďaka spoločenstvu občanov s plnými právam.

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Added to your cart.