Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Staroveká grécka keramika

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

váza, hrnčiarstvo maľovanie, s čiernymi postavami, s červenými figúrami, starovek, Gréčtina, nádoba, Starovekej gréckej, amfora, kalich, vrstva hliny, keramika, Filozofia, dekorácie, mytológie

Súvisiace extra

Scénky

Grécka keramika

  • sloh s červenými figúrami
  • sloh s čiernymi figúrami

Sloh s čiernymi figúrami

  • Exekias: Achilles a Ajax hrajú kocky - Táto náboda je dielom najdôležitejšieho maliara čiernofigúrového štýlu. Veľdielo, zhotovené okolo roku 540 pred Kr., znázorňuje hrdinov trójskej vojny, ktorý práve hrajú kocky v prestávke vojny.
  • Exekias: Dionýzos na mori - Táto náboda je dielom najdôležitejšieho maliara čiernofigúrového štýlu. Plochá, široká váza s vysokou pätou bola zhotovená okolo 540-530 pred Kr. Na vnútornej strane nádoby s uškami je znázornená mytololgická scéna.
  • váza lekytos - Na tento typ váz je charakteristické, že jeho telo sa zužuje smerom nadol a krátky krk vázy s hrdlom formujúcim kalych je od tela razantne oddelený. Váza znázorňujúca scénu z bežného dňa bola zhotovená okolo roku 500 pred Kr.

Sloh s červenými figúrami

  • zvoncový krátér - Nádoba na miešanie vína. Pochádza približne v roku 440 pred Kr. Znázorňuje Orfea hrajúceho nádhernú hudbu.
  • Andokydova amfora - Tvorca bol študentom Exekiasa. V jeho dielni sa objavila nová technika maľby keramiky, takzvaný červenofigúrový štíl. Táto nádoba pochádza približne z roku 530 pred Kr.
  • kalichový krátér - Na nádobe, ktorá bola zhotovená približne medzi 400-390 pred Kr., je znázornená divadelná scéna. Kratér používaný na miešanie vína má uchá na spodnej časti nádoby.

Animácia

Rozprávanie

Významná časť maliarstva starovekého Grécka sa zachovala na nájdených vázach, pretože väčšia časť nástenných malieb a inej dekorácie bola zničená. Hlinené nádoby po vypálení pomaľovali a potom zase vypálili. Starogrécka keramika bola do detailov vypracovaná a umelecky pomaľovaná. Tieto vázy neslúžili len na každonenné používanie, ale môžeme ich považovať aj za umelecké diela. Na grécku keramiku, ktorá bola dobre známa v starovekom svete, bola príznačná rozmanitosť farieb. Prvú epochu starovekej gréckej keramiky nazývame geometrický štýl. Gréci z jednoduchých geometrických motívov vytvorili komplikované a komplexné dekorácie. Už aj v tejto ére boly na kerámiách znázornené ľudské a zvieracie postavy, ale ešte len vo veľmi zjednodušenej podobe.

V archaickom období sa do popredia dostalo náboženstvo a hlavnými témami malieb na keramike sa stali mytologické scény. Tomuto obdobiu dominoval takzvaný čiernofigúrový štýl: na červený keramický podklad maľovali čiernou farbou. V neskorších obdobiach prevládali tiež scény z mytológie ale aj z bežného života.

V klasickom období sa objavili nádoby s červenofugúrovým štýlom. Prvým krokok komplikovaného procesu bolo pomaľovanie celej nádoby červenou farbou. Potom bola pomaľovaná na čierno tak, že pre postavy nechali prázdne miesta. Počas poslednej fázy dekorácie vytvorili pomocou tenkých čiar detaily.

Súvisiace extra

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Daidalos a Ikaros

Staroveký grécky mýtus o tragédií otca a syna, ktorí chceli utiecť z ostrova Kréta.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Staroveký aténsky občan a jeho manželka

Aténska demokracia fungovala vďaka spoločenstvu občanov s plnými právam.

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Added to your cart.