Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Srdce

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických sťahov.

Biológia

Kľúčové slová

srdcové, veranda, srdcová komora, Srdcové chlopne, srdcového svalu, srdcové ozvy, pulz, koronárnej tepny, cievny systém, žila, aortálny oblúk, pľúcna tepna, Srdcovo-cievny systém, Systémová cirkulácia, pľúcna obeh, Prúdenie ktvi, väzivové nitky, dvojcípa chlopňa, Orgán, uzavretý obehový systém, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Akú majú funkciu väzivové nitky?
 • Kde pumpuje pravá komora krv?
 • Kde pumpuje ľavá komora krv?
 • Kedy sa zatvárajú polmesiačikové chlopne?
 • Kedy sa zatvára dvojcípa a trojcípa chlopňa?
 • Kde pumpujú krv predsiene?
 • Ktoré žily prepravujú iba krv bohatú na kyslík?
 • Ktoré žily prepravujú iba krv bohatú na oxid uhličitý?
 • Kde sa nachádza dvojcípa chlopňa?
 • Do ktorej dutiny sa dostáva krv z tela?
 • Kde sa nachádza dvojcípa a trojcípa chlopňa?
 • Do ktorej dutiny sa dostáva krv z pľúc?
 • Z ktorej dutiny sa dostáva krv do tela?
 • Z ktorej dutiny sa dostáva krv do pľúc?

Scénky

Srdce

 • stena pravej predsiene - Tu sa nachádza centrum pre generáciu impulzov - sínusový uzol. Krv bohatá na oxid uhličitý prechádza cez dolnú a hornú dutú žilu do pravej predsiene.
 • stena pravej komory - Pravá komora nasmeruje krv bohatú na oxid uhličitý k pľúcam, a to cez pľúcnu tepnu.
 • stena ľavej predsiene - Krv bohatá na kyslík sa dostáva z pľúc do ľavej predsiene cez pľúcnu žilu.
 • stena ľavej komory - Tu je srdcový sval najhrubší, jeho hrúbka je cca. 1 cm. Ľavá komora nasmeruje čerstvú krv (bohatú na kyslík) do tela, a to cez aortu.
 • horná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • dolná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • aortálny oblúk - Aorta prepravuje do tela čerstvú krv (bohatú na kyslík) z ľavej komory.
 • pľúcna tepna - Prepravuje k pľúcam použitú krv (bohatú na oxid uhličitý) z pravej komory.
 • pľúcna žila - Prepravuje do ľavej predsiene čerstvú krv (bohatú na kyslík) z pľúc.
 • koronárne tepny - Zabezpečujú zásobovanie srdcového svalu krvou. Koronárne tepny vychádzajú zo začiatočnej časti aorty.

Umiestnenie srdca

 • srdce - Orgán, ktorý sa v pokoji rytmicky sťahuje cca. 70-krát za minútu. Naše srdce denne vykoná 100 000 kontrakcií a každá z dvoch komôr pumpuje viac než 7000 litrov krvi.

Srdce a žily

 • srdce - Orgán, ktorý sa v pokoji rytmicky sťahuje cca. 70-krát za minútu. Naše srdce denne vykoná 100 000 kontrakcií a každá z dvoch komôr pumpuje viac než 7000 litrov krvi.
 • obehový systém

Anatómia srdca

 • pravá predsieň - Dostáva sa sem cez dolnú a hornú dutú žilu použitá krv (bohatá na oxid uhličitý) z tela.
 • pravá komora - Prepravuje k pľúcam cez pľúcnu tepnu použitú krv (bohatú na oxid uhličitý).
 • ľavá predsieň - Dostáva sa sem cez pľúcnu žilu čerstvá krv (bohatá na kyslík) z pľúc.
 • ľavá komora - Prepravuje cez aortu čerstvú krv (bohatú na kyslík) do tela.
 • horná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • dolná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • aortálny oblúk - Aorta prepravuje do tela čerstvú krv (bohatú na kyslík) z ľavej komory.
 • pľúcna tepna - Prepravuje k pľúcam použitú krv (bohatú na oxid uhličitý) z pravej komory.
 • pľúcna žila - Prepravuje do ľavej predsiene čerstvú krv (bohatú na kyslík) z pľúc.

Srdcové chlopne

 • dvojcípa chlopňa - Nachádza sa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou. Keď sa predsieň stiahne, chlopňa sa otvorí a krv tečie do komory. Keď sa stiahne komora, chlopňa sa uzatvorí a zabráni tomu, aby krv prúdila späť do predsiene. Srdcové chlopne fungujú ako jednosmerný ventil.
 • trojcípa chlopňa - Nachádza sa medzi pravou predsieňou a pravou komorou. Keď sa predsieň stiahne, chlopňa sa otvorí a krv tečie do komory. Keď sa stiahne komora, chlopňa sa uzatvorí a zabráni tomu, aby krv prúdila späť do predsiene. Srdcové chlopne fungujú ako jednosmerný ventil.
 • väzivové nitky - Napínajú dvojcípu a trojcípu chlopňu; zabraňujú tomu, aby sa chlopne zabuchli späť k predsieňam a otvorili, keď sa komory stiahnu.
 • papilárny sval
 • polmesiačiková chlopňa - Nachádzajú sa pri začiatočnej časti aorty a pľúcnej tepny. Keď sa komory stiahnu, chlopne sa otvoria. Keď sa komory uvoľnia a klesne v nich tlak, polmesiačikové chlopne sa uzatvoria a zabránia spätnému prúdeniu krvi zo žíl do komôr.

Animácia

 • stena pravej predsiene - Tu sa nachádza centrum pre generáciu impulzov - sínusový uzol. Krv bohatá na oxid uhličitý prechádza cez dolnú a hornú dutú žilu do pravej predsiene.
 • stena pravej komory - Pravá komora nasmeruje krv bohatú na oxid uhličitý k pľúcam, a to cez pľúcnu tepnu.
 • stena ľavej predsiene - Krv bohatá na kyslík sa dostáva z pľúc do ľavej predsiene cez pľúcnu žilu.
 • stena ľavej komory - Tu je srdcový sval najhrubší, jeho hrúbka je cca. 1 cm. Ľavá komora nasmeruje čerstvú krv (bohatú na kyslík) do tela, a to cez aortu.
 • horná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • aortálny oblúk - Aorta prepravuje do tela čerstvú krv (bohatú na kyslík) z ľavej komory.
 • pľúcna tepna - Prepravuje k pľúcam použitú krv (bohatú na oxid uhličitý) z pravej komory.
 • pľúcna žila - Prepravuje do ľavej predsiene čerstvú krv (bohatú na kyslík) z pľúc.
 • koronárne tepny - Zabezpečujú zásobovanie srdcového svalu krvou. Koronárne tepny vychádzajú zo začiatočnej časti aorty.
 • pravá predsieň - Dostáva sa sem cez dolnú a hornú dutú žilu použitá krv (bohatá na oxid uhličitý) z tela.
 • pravá komora - Prepravuje k pľúcam cez pľúcnu tepnu použitú krv (bohatú na oxid uhličitý).
 • ľavá predsieň - Dostáva sa sem cez pľúcnu žilu čerstvá krv (bohatá na kyslík) z pľúc.
 • ľavá komora - Prepravuje cez aortu čerstvú krv (bohatú na kyslík) do tela.
 • horná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • aortálny oblúk - Aorta prepravuje do tela čerstvú krv (bohatú na kyslík) z ľavej komory.
 • pľúcna tepna - Prepravuje k pľúcam použitú krv (bohatú na oxid uhličitý) z pravej komory.
 • pľúcna žila - Prepravuje do ľavej predsiene čerstvú krv (bohatú na kyslík) z pľúc.
 • dvojcípa chlopňa - Nachádza sa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou. Keď sa predsieň stiahne, chlopňa sa otvorí a krv tečie do komory. Keď sa stiahne komora, chlopňa sa uzatvorí a zabráni tomu, aby krv prúdila späť do predsiene. Srdcové chlopne fungujú ako jednosmerný ventil.
 • trojcípa chlopňa - Nachádza sa medzi pravou predsieňou a pravou komorou. Keď sa predsieň stiahne, chlopňa sa otvorí a krv tečie do komory. Keď sa stiahne komora, chlopňa sa uzatvorí a zabráni tomu, aby krv prúdila späť do predsiene. Srdcové chlopne fungujú ako jednosmerný ventil.
 • väzivové nitky - Napínajú dvojcípu a trojcípu chlopňu; zabraňujú tomu, aby sa chlopne zabuchli späť k predsieňam a otvorili, keď sa komory stiahnu.
 • papilárny sval
 • polmesiačiková chlopňa - Nachádzajú sa pri začiatočnej časti aorty a pľúcnej tepny. Keď sa komory stiahnu, chlopne sa otvoria. Keď sa komory uvoľnia a klesne v nich tlak, polmesiačikové chlopne sa uzatvoria a zabránia spätnému prúdeniu krvi zo žíl do komôr.

Fungovanie srdca

 • pravá predsieň - Dostáva sa sem cez dolnú a hornú dutú žilu použitá krv (bohatá na oxid uhličitý) z tela.
 • pravá komora - Prepravuje k pľúcam cez pľúcnu tepnu použitú krv (bohatú na oxid uhličitý).
 • ľavá predsieň - Dostáva sa sem cez pľúcnu žilu čerstvá krv (bohatá na kyslík) z pľúc.
 • ľavá komora - Prepravuje cez aortu čerstvú krv (bohatú na kyslík) do tela.
 • horná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • dolná dutá žila - Poháňa použitú krv z tela (bohatú na oxid uhličitý) do pravej predsiene.
 • aortálny oblúk - Aorta prepravuje do tela čerstvú krv (bohatú na kyslík) z ľavej komory.
 • pľúcna tepna - Prepravuje k pľúcam použitú krv (bohatú na oxid uhličitý) z pravej komory.
 • pľúcna žila - Prepravuje do ľavej predsiene čerstvú krv (bohatú na kyslík) z pľúc.

Súvisiace extra

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej plazmy.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Hrudník

Hrudník tvorí kostra hrudníka čiže hrudný kôš a svaly hrudníka, kde je umiestnené srdce a pľuca.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Ľudské svaly

Svaly kostry predstavujú aktívnu časť pohybového systému: hýbu kosťami, ku ktorým sú pripojené.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Adrenalín (pokročilý)

Adrenalín, alebo inak epinefrín, sa vytvára v našom organizme počas stresových situácií a zohráva dôležitú úlohu v prípade reakcie "útek alebo útok".

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Krvné cievy

V ľudskom tele sa nachádzajú tri hlavné typy krvných ciev: tepny, žily a vlásočnice.

Lymfatický systém

Lymfatické cievy prenášajú lymfy do ciev, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú neoddeliteľnou súčasťou imunitného systému.

Močová sústava

Močová sústava zabezpečuje vylučovanie škodlivých a nepotrebných látok z organizmu.

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Predné črevo

Pri prehĺtaní putuje potrava z ústnej dutiny do žalúdka, ktorý je poslednou časťou predného čreva.

Srdcový infarkt

Príčinou infarktu je upchatie vencovitých tepien. Je to jeden z najčastejších príčin úmrtia.

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the human circulatory system.

Trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia

Krvné zrazeniny, ktoré vznikajú v hlbokých žilách dolných končatín, sa môžu dostať do pľúc a spôsobiť pľúcnu embóliu končiacu sa smrťou.

Added to your cart.