Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Súvisiace extra

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

Predpoveď počasia

Počasie možno predpovedať pomocou rôznych meteorologických prístrojov.

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Terestriálne planéty

Planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars sa formovali podobným spôsobom, ale iba na našej Zemi sa...

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés hatására – egyre jobban húzodik vissza.

Gejzír

Gejzír je prameň charakterizovaný prerušovaným vypúšťaním vody a pary.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Added to your cart.