Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Súvisiace extra

Podnebie tajgy

Jedno z najextrémnejších podnebí na Zemi, ktoré sa sformovalo iba na severnej...

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej...

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v...

Výnimočné atmosférické javy

Občas môžeme byť svedkami nádherných, nevšedných atmosférických javov. Zistime, ako...

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých...

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov, albedo...

Ako zanikajú jazerá

Jazerá nemajú dlhú životnosť z hľadiska geologického času.

Added to your cart.