Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Súvisiace extra

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického...

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Tundra: ľadová pustatina lemovaná zeleňou

Skutočne je tundra taká chladná a spustnutá, ako si to predstavuje mnoho ľudí?

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Morské slapy

Vzostup a pokles morskej hladiny v dôsledku gravitačnej sily Mesiaca.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Exogénne sily

Zemský povrch získal svoju dnešnú formu vďaka exogénnym a endogénnym silám. Exogénne sily...

How are rocks made?

You can follow the process of the formation of rocks.

Added to your cart.