Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Slimák záhradný

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Biológia

Kľúčové slová

Slimák, roman slimák, vstupné potrubie, mäkkýše, radula, hermafrodit, vnútornostný vak, slimačia farma, zviera, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Slimák záhradný

Slimák záhradný (Helix pomatia)

Môžeme ho nájsť takmer v celej Európe. V mnohých krajinách je chráneným druhom, ale v niektorých je povolený zber väčších jedincov. Vo viacerých krajinách konzumujú jeho svalnatú nohu pripravenú podľa rôznych receptov.

Je to najväčší európsky druh slimáka s ulitou: dĺžka aj výška dospelého jedinca dosahuje 45 mm. Obľubuje vápenaté pôdy. Je to bylinožravec, ktorý svoju potravu drobí pomocou pilníkového jazyka (radula).

Žije 3-6 rokov, jeho obdobie párenia trvá od mája do júna. Hoci slimák je hermafrodit, párenie si vyžaduje dvoch jedincov. Následne do jamky vyhĺbenej do pôdy nakladie 40-60 vajíčok.

Začiatkom jesene sa ukryje pod opadaným lístím a otvor ulity uzatvorí hrubou vápenatou vrstvou asi na 6 mesiacov. Aktívnym sa stáva a potravu začína hľadať znova na jar.

Vnútorné orgány

 • slizová žľaza - Produkuje hlien, ktorý znižuje šmykové trenie medzi svalnatou nohou a pôdou.
 • ústa - Tu sa nachádza pilníkový jazyk (radula), pomocou ktorého slimák drobí rastlinnú potravu.
 • žalúdok
 • črevný trakt
 • análny otvor
 • pľúca
 • srdce - Obehová sústava slimákov je - podobne ako v prípade ostatných mäkkýšov - otvorená. Prúdi v nej hemolymfa. Prúdenie hemolymfy zabezpečujú kontrakcie srdca. Úlohou hemolymfy je transport živín, odpadových látok a dýchacích plynov. Kyslík viaže bielkovina hemocyanín. Hemolymfa slimákov má kvôli hemocyanínu modrú farbu.
 • obličky - Vylučuje odpadové látky z tela živočícha.
 • otvor močovej rúry
 • kopulačný vačok - Tu sa uskladňuje semeno, ktoré bolo odovzdané počas párenia.
 • pohlavná žľaza - Produkuje vajíčka aj spermie, preto sa nazýva ako ovotestis (ovarium = vaječník, testis = semenník). Slimák záhradný je hermafrodit, takže neexistuje osobitný samčí a samičí jedinec.
 • tulec - Tu sa nachádza tŕňovitý orgán, tzv. Amorov šíp, pomocou ktorého živočíchy počas párenia prepichnú telo svojho partnera. Pravdepodobne do tela svojho partnera takýmto spôsobom dostávajú hormón, ktorý podporuje oplodnenie.
 • bielkovinová žľaza - Produkuje bielkoviny semena.
 • pohlavný otvor - Cez tento otvor si páriace sa jedince vymieňajú semeno.
 • plášť - Pokrýva vnútornostný vak, produkuje vápenatú ulitu. Obsahuje vnútorné orgány živočícha.
 • mozgové ganglium - Jedno z gangliových párov. Inervuje zmyslové orgány, ktoré sa nachádzajú na hlave.
 • pozdĺžny nervový zväzok

Anatómia

 • svalnatá noha - Živočích sa posúva smerom vpred pomocou vlnivého (peristaltického) pohybu hladkého svalstva. Spodná časť svalnatej nohy je chodidlom.
 • hmatadlá - Tieto dva páry tykadiel sú senzorickými orgánmi: nachádzajú sa na nich chemoreceptory, ktoré zabezpečujú čuchové vnímanie. Na hornom páre tykadiel sa nachádzajú oči.
 • oko - Slimák záhradný má komorové oči, ktoré sú typické pre stavovce a niektoré druhy mäkkýšov.
 • ulita - Vonkajšia pevná kostra slimákov sa počas evolúcie špirálovito zatočila.

Animácia

 • svalnatá noha - Živočích sa posúva smerom vpred pomocou vlnivého (peristaltického) pohybu hladkého svalstva. Spodná časť svalnatej nohy je chodidlom.
 • hmatadlá - Tieto dva páry tykadiel sú senzorickými orgánmi: nachádzajú sa na nich chemoreceptory, ktoré zabezpečujú čuchové vnímanie. Na hornom páre tykadiel sa nachádzajú oči.
 • oko - Slimák záhradný má komorové oči, ktoré sú typické pre stavovce a niektoré druhy mäkkýšov.
 • ulita - Vonkajšia pevná kostra slimákov sa počas evolúcie špirálovito zatočila.
 • ústa - Tu sa nachádza pilníkový jazyk (radula), pomocou ktorého slimák drobí rastlinnú potravu.
 • plášť - Pokrýva vnútornostný vak, produkuje vápenatú ulitu. Obsahuje vnútorné orgány živočícha.

Rozprávanie

Svetlohnedú, zatočenú ulitu slimáka záhradného zdobia tmavšie, rozmazané pásiky. Keď slimák vylezie zo svojej ulity, môžeme vidieť jeho hlavu a svalnatú nohu. Vnútornostný vak sa nachádza v ulite. Na hlave má dva páry tykadiel. Kratšie sú zodpovedné za čuch a hmat, na dlhších sa nachádzajú oči.

V ústach sa na vrchu nachádza rebrovaná čeľusť a dole zúbkovaný pilníkový jazyk, pomocou ktorého slimák drobí rastlinnú potravu. Vnútornostný vak je zvonka pokrytý plášťom, ktorý produkuje vápenatú ulitu.

Počas jeho pohybu môžeme pozorovať vlny kontrakcií a uvoľnení, ktoré prechádzajú jeho svalnatou nohou. Takýmto spôsobom sa posúva smerom vpred po hlienovitom pruhu, ktorý je taký hrubý a klzký, že tento živočích môže prejsť aj cez ostrú žiletku bez poranenia. Oči mu umožňujú iba rozmazané videnie blízkych predmetov. V strede leta slimák záhradný svojou hlavou vyhĺbi jamku, do ktorej nakladie 40-60 vajíčok s veľkosťou zrnka korenia. Potomstvo sa vyvíja bez premeny.

Súvisiace extra

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s anatómiou obrúčkavcov.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Added to your cart.