Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Sladkovodné ryby

Sladkovodné ryby

Početné množstvo sladkovodných rýb je veľmi populárnych ako jedlo.

Biológia

Kľúčové slová

Ryba, sladká voda, druh ryby, pleskáč, šťuka, úhor, sumec, Pruský kapor, Zubáč, pstruh, Kapor obyčajný, rybolov, chrbtová plutva, brušná plutva, chvostová plutva, Žiabre, Váha, prsná plutva, planktón-jesť, žijúci v bahne, dravec, žijúci na dne, rieka, jazero, zviera, Stavovce, biológia

Súvisiace extra

Kapor obyčajný

Sladkovodná ryba používaná ako jedlo v mnohých častiach sveta.

Žraloky

Skupina rýb vyznačujúcich sa chrupavkovitou kostrou. Medzi najznámejšie druhy patrí veľký biely žralok a žralok kladivohlavý.

Čert morský

Táto bizarne vyzerajúca ryba využíva ako návnadu bioluminiscenciu - vyžarovanie viditeľného svetla. Animácia nám vysvetlí ako to funguje.

Ako dýchajú ryby

Cievy v žiabrách rýb absorbujú kyslík a uvoľňujú oxid uhličitý.

Latiméria divná

Živá fosília, ktorá je dôležitým druhom z hľadiska evolúcie štvornožcov.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Prehistorické pancierové ryby

Vyhynutý druh rýb, ktorý mal silný pancier chrániaci hlavu.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Skokan zelený

Rozšírený druh žaby, na ktorej príklade spoznáme anatómiu obojživelníkov.

Added to your cart.