Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Skladnie kocky

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha rozvíjať prestorové videnie a iné zručnosti.

Matematika

Kľúčové slová

skladanie kocky, priestorová skladačka, Kocka, pohľad, pohľad spredu, zastúpenie, pohľad zozadu, hra, geometria priestoru, matematika

Súvisiace extra

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Rez kocky (cvičenie)

Skúmame údaje telies ktoré vznikajú rezom kocky uhlopriečkami v rôznych polohách.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Vyfarbovanie kocky

Podľa kritérií zadaných v úlohe vyfarbujeme vrcholy, hrany a strany kocky.

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Hracie kocky

Kocky sa dajú použiť pri riešení štatistických a pravdepodobnostných cvičení.

Hry s tvarmi

Úlohou tejto hry je nájsť náhľady rôznych priestorových útvarov a správne ich umiestniť.

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Kváder (cvičenia)

Pomocou vrcholov kvádra môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Objem a povrch (cvičenie)

Cvičenie o objeme a povrchu telesa zo "základnej kocky", rozvíjajú aj priestorové videnie.

Rôzne skupiny kvádrov

Táto animácia prezentuje rôzne typy kvádrov prostredníctvom každodenných predmetov.

Sieť kvádra (cvičenia)

Táto animácia prezentuje rôzne siete kvádra a obsahuje hry.

Skladanie útvarov (3D)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Added to your cart.