Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Skladanie útvarov (viac farieb)

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Matematika

Kľúčové slová

útvar, skladačka, priestorová skladačka, pohľad spredu, telo, 3D, priestorové zobrazenie, pohľad zozadu, geometria priestoru, náhľady, matematika

Súvisiace extra

Skladanie útvarov (3D)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Kváder (cvičenia)

Pomocou vrcholov kvádra môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Sieť kvádra (cvičenia)

Táto animácia prezentuje rôzne siete kvádra a obsahuje hry.

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha rozvíjať prestorové videnie a iné zručnosti.

3D Tangram

Špeciálna, 3D verzia známej čínskej logickej hry.

Hry s tvarmi

Úlohou tejto hry je nájsť náhľady rôznych priestorových útvarov a správne ich umiestniť.

Maľovanka

Táto kreatívna animácia obsahuje niekoľko 3D predmetov na vymaľovanie.

Sofiin písací stôl

Hra o rôznych náhľadoch na komplexné objekty.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Vyfarbovanie kocky

Podľa kritérií zadaných v úlohe vyfarbujeme vrcholy, hrany a strany kocky.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Amesova izba

Táto zvláštna izba demonštruje optickú ilúziu.

Added to your cart.