Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Skladanie útvarov (3D)

Skladanie útvarov (3D)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Matematika

Kľúčové slová

útvar, skladačka, pohľad, telo, stereopsis, geometria priestoru, matematika

Súvisiace extra

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Kváder (cvičenia)

Pomocou vrcholov kvádra môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Sieť kvádra (cvičenia)

Táto animácia prezentuje rôzne siete kvádra a obsahuje hry.

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha rozvíjať prestorové videnie a iné zručnosti.

Vyfarbovanie kocky

Podľa kritérií zadaných v úlohe vyfarbujeme vrcholy, hrany a strany kocky.

3D Tangram

Špeciálna, 3D verzia známej čínskej logickej hry.

Hry s tvarmi

Úlohou tejto hry je nájsť náhľady rôznych priestorových útvarov a správne ich umiestniť.

Maľovanka

Táto kreatívna animácia obsahuje niekoľko 3D predmetov na vymaľovanie.

Sofiin písací stôl

Hra o rôznych náhľadoch na komplexné objekty.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Amesova izba

Táto zvláštna izba demonštruje optickú ilúziu.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Added to your cart.