Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Sieť kvádra (cvičenia)

Sieť kvádra (cvičenia)

Táto animácia prezentuje rôzne siete kvádra a obsahuje hry.

Matematika

Kľúčové slová

sieť kvádra, netto, Kváder, telesá, úloha, geometria, matematika

Súvisiace extra

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Rôzne skupiny kvádrov

Táto animácia prezentuje rôzne typy kvádrov prostredníctvom každodenných predmetov.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Dôležité vzorce

Efektná prezentácia algebraických výrazov.

Hracie kocky

Kocky sa dajú použiť pri riešení štatistických a pravdepodobnostných cvičení.

Hry s tvarmi

Úlohou tejto hry je nájsť náhľady rôznych priestorových útvarov a správne ich umiestniť.

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych telies.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Objem a povrch (cvičenie)

Cvičenie o objeme a povrchu telesa zo "základnej kocky", rozvíjajú aj priestorové videnie.

Vyfarbovanie kocky

Podľa kritérií zadaných v úlohe vyfarbujeme vrcholy, hrany a strany kocky.

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Rez kocky (cvičenie)

Skúmame údaje telies ktoré vznikajú rezom kocky uhlopriečkami v rôznych polohách.

Skladanie útvarov (3D)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha rozvíjať prestorové videnie a iné zručnosti.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Added to your cart.