Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Biológia

Kľúčové slová

Sekvojovce mamutie, Borovica, evergreen, ihla, kužeľ, kmeň, drevo, les, ihličnatý les, rastlina, gymnosperms, biológia

Súvisiace extra

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Peľ

Peľ slúži na oplodnenie vajíčok rastlín. Jeho zrná majú rôzne tvary a veľkosti charakteristické pre daný druh.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Added to your cart.