Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Technológia

Kľúčové slová

Santa Maria, Krištof Kolumbus, Amerika, vlajková loď, loď vedenie, Niña, Pinta, Carrack, Indický, Nový Svet, Bahamy, Hispaniola, Lisabon, Loď, lodné, Paluba, ľahká loď, nabehnutie na plytčinu, technika, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Kde sa narodil Krištof Kolumbus?
 • Kedy žil Krištof Kolumbus?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTalianske slovo „colombo” znamená holuba.
 • Kde sa chcel Krištof Kolumbus dostať (plavením sa smerom na západ)?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKolumbus žil v rokoch 1476-1485 v Portugalsku a zúčastnil sa viacerých expedícií.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV apríli 1492 portugalský kráľ Ján II. schválil expedíciu do Indie.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV apríli 1492 španielsky kráľovský pár schválil expedíciu do Indie.
 • S koľkými loďami sa vydal Krištof Kolumbus na svoju prvú cestu "do Indie"?
 • Ako sa volala vlajková loď Krištofa Kolumba?
 • Ktorá loď sa nezúčastnila prvej Kolumbovej cesty?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPomenovanie amerických praobyvateľov vzniklo na základe\nKolumbovho omylu.
 • Ako pomenoval Kolumbus amerických praobyvateľov?
 • Kde sa Krištof Kolumbus vylodil prvýkrát v Novom svete?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKrištof Kolumbus si čoskoro všimol, že objavil nový kontinent.
 • Koľkokrát navštívil Kolumbus Nový svet?
 • Akú hodnosť udelil Kolumbovi španielsky kráľovský pár?
 • Na ktorej lodi sa Kolumbus vrátil späť z Nového sveta?
 • Ako nazývame zmluvu, ktorá rozdelila svet medzi španielskym a portugalským kráľom?
 • Akej národnosti bol\nKrištof Kolumbus?
 • Po kom bol nakoniec pomenovaný\n"Nový svet"?
 • Ktorá rastlina nepochádza z Nového sveta?
 • Ktorá rastlina pochádza z Nového sveta?
 • Ktoré tvrdenie platí v prípade amerických praobyvateľov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nJedným z následkov Tordesillaskej zmluvy je to, že v Brazílii hovoria po portugalsky.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKrištof Kolumbus zvyšok svojho života žil v Španielsku a tešil sa veľkej úcte.

Scénky

Santa Maria

Kolumbova vlajková loď

Krištof Kolumbus počas svojej prvej cesty do Ameriky (1492–1493) pri plavbe cez Atlantický oceán použil tri lode. Dve menšie lode (Niña, Pinta) boli karavely, najväčšia vlajková loď Santa Maria bola karaka (Kolumbus používal v jej prípade názov „nao”).
Pôvodný názov lode Santa Maria („Svätá Mária”) bol La Gallega („Galícijčanka”), a to pravdepodobne z toho dôvodu, že drevo (dubové a borovicové) použité pri jej stavbe pochádzalo z galícijských lesov. Jej majiteľom (a zároveň aj kapitánom) bol Juan de la Cosa.
Táto karaka s tromi stožiarmi bola cca. 25 metrov dlhá a 8 metrov široká, jej nosnosť bola 180-240 ton. Do Európy sa už nevrátila, lebo pri Haiti stroskotala a úplne bola zničená.
Kolumbus sa plavil s podporou španielskeho kráľovského páru a reprezentoval kresťanský svet. To prezrádzajú aj výsostné znaky a symboly zobrazené na lodi.

Krištof Kolumbus

Pohľad zhora

Konštrukcia

 • hlavný sťažeň
 • stožiarový kôš
 • lanovice
 • zadný sťažeň
 • vratiplachta
 • korma
 • kormidlo
 • hlavná plachta
 • trup
 • čelo
 • podčeleňová plachta
 • čeleň
 • predný sťažeň
 • rahno
 • kotva
 • paluba
 • vetrilo
 • vlajka

Tvar a konštrukcia karaky

Karaka bola portugalská plachetnica používaná v 15.-16. storočí na vojenské a obchodné účely.
Bol to obľúbený typ lode, ktorý sa rýchlo rozšíril v Európe.
Súčasťou konštrukcie tohto typu lode (v 15. storočí sa nazýval ako "nao") boli dve (alebo viac než dve) paluby. Trup lode nebol tenký (zvyčajne bol 25-30 m dlhý a 8-10 m široký), klenutý trup sa v spodnej a hornej časti zužoval.
Karaka mala kliprové čelo a bežnú podhonovú kormu. Súčasťou čela lode bola menšia, trojuholníková nadstavba, kým na korme bola vysoká nadstavba s niekoľkými palubami.
Spočiatku túto loď stavali s dvomi, neskôr s tromi sťažňami. Hlavný sťažeň v strede trupu a predný sťažeň v čelovej časti lode niesol krížovú plachtu, kým na malom sťažni na korme bola latinská plachta. Na vrchu hlavného sťažňa (nad košom) sa nachádzalo vetrilo a pod čeleňom podčeleňová plachta.

Animácia

 • záťaž - Protiváha, záťaž pod vodou.
 • medzipalubie - Časť medzi dvoma palubami, kde zvyčajne spávali námorníci. Tu skladovali aj časť nákladu a vybavenia.
 • paluba
 • náklad
 • potrava/voda
 • riadiaca páka
 • veliteľova kabína
 • Niña
 • Pinta

Prvá plavba Krištofa Kolumba

 • 9. augusta 1492, Palos – Odplávanie zo Španielska (Santa María, Niña, Pinta)
 • 11–12. októbra 1492, Bahamy – Príchod do Ameriky
 • 24–25. decembra 1492, Hispaniola – Stroskotanie lode Santa María
 • 4. marca 1493, Návrat do Lisabonu (Portugalsko), (Niña) 15. marca 1493 Palos (Španielsko)

Sprievodná loď

 • Niña
 • Pinta

Prierez

 • záťaž - Protiváha, záťaž pod vodou.
 • medzipalubie - Časť medzi dvoma palubami, kde zvyčajne spávali námorníci. Tu skladovali aj časť nákladu a vybavenia.
 • paluba
 • náklad
 • potrava/voda
 • riadiaca páka
 • veliteľova kabína

Rozprávanie

Plachetnica Santa Maria (Svätá Mária) bola vlajkovou loďou na prvej ceste Krištofa Kolumba.
Pôvodné meno lode, ktorá sa stala známou a slávnou vďaka ceste podniknutej v roku 1942, bolo La Gallega, čiže "Galícijčanka". Toto meno dostala pravdepodobne podľa miesta, kde bola postavená, podľa severošpanielskej Galície. Jej majiteľom bol Juan de la Cosa.
Bola to karaka s tromi sťažňami, dĺžkou približne 25 metrov a šírkou 8 metrov, a jej nosnosť predstavovala 180-240 ton. (Zavalitá, klenutá karaka bola portugalským typom lode, ktorá bola používaná na obchodné aj vojenské účely.)

Jej paluba mala niekoľko poschodí. Počas Kolumbovej cesty na palube slúžila posádka tvorená 26 osobami (vrátane objaviteľa Nového sveta a majiteľa lode).

Santa Maria plaviaca sa pod španielskou vlajkou sa však nedožila konca svojej svetoznámej cesty. Na Vianoce v roku 1492 stroskotala pri Haiti.
Kolumbus za svoju vlajkovú loď stanovil Niñu, jednu z karavel prvej expedície pozostávajúcej z troch lodí. V nasledujúcom roku sa vrátil do Španielska na palube tejto lode.

Súvisiace extra

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Conquistadori (16. storočie)

Španielski dobyvatelia svoje drvivé úspechy mohli ďakovať svojím pancierovým brneniam a zbraniam.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Indiánska dedina (Severná Amerika)

Typické severoamerické indiánske dediny sú známe z populárnych filmov a románov.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Navigačné nástroje z minulosti

Orientáciu na moriach celé storočia uľahčovalo niekoľko vynikajúcich nástrojov.

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké vzdialenosti.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Kolonizácia a oslobodenie kolónií

Farby, ktoré mal'ovali kolonizátori na mape sveta, boli zmazamé národmi, ktoré bojovali za svoju nezávislosť.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Námorný kanón (17. storočie)

Po suchozemských úspechoch kanóny začali používať aj v námornej vojne.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Polynézsky katamaran

Polynézania precestovali obrovské vzdialenosti so svojimi špeciálnymi loďami.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

The first voyage of Captain Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Zubor americký

Zubor americký je v Severnej Amerike najväčším suchozemským cicavcom.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a obchodné účely.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Socha slobody (New York)

Socha bola darom francúzskeho národa americkému ku stému výročiu Dňa nezávislosti.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Tradičná arabská plachetnica (Sambuk)

Najväčší druh arabských plachetníc, tieto lode sa často používajú v Perzskom zálive ako obchodné plavidlá.

Added to your cart.