Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Šalamúnov chrám (Jeruzalem. 10. storočie pr. Kr.)

Šalamúnov chrám (Jeruzalem. 10. storočie pr. Kr.)

Šalamúnov chrám je jeden z najdôležitejších stavieb židovskej architektúry.

Dejepis

Kľúčové slová

Chrám Šalamúnov, Jeruzalem, Židovský štát, architektúra, Izrael, náboženské centrum, Babylon, Vonkajšia stavba, Budova, kostol, Siratófal, náboženstvo, obeť, hebrejčina, archa zmluvy, svätyne, Židovský, oltár, Starý zákon, starovek

Súvisiace extra

Scénky

Jeruzalemský chrám

 • bronzové nádoby vo vozíkoch s bronzovými kolieskami
 • nádrž držaná 12 býkmi
 • chrám
 • nádvorie kňazov
 • oltár pre zápalné obeti

Vnútro chrámu

 • prístavba sklad
 • veľsvätyňa
 • sväté miesto
 • hala
 • kovové stípy

Prierez

 • veľsvätyňa
 • sväté miesto
 • archa zmluvy
 • pozlátení cherubíni
 • pozlátená cedrová stena
 • zlatý oltár
 • pozlátené drevené dvere
 • stolík
 • svietnik
 • hala
 • stĺp Jachina a Boaza

Interiér

 • zlatý oltár
 • stolík
 • svietnik
 • pozlátená cedrová stena
 • socha Jachina a Boaza
 • hala

Archa zmluvy

 • pozlátená akácia
 • cherubíni z rýdzeho zlata

Animácia

 • nádrž držaná 12 býkmi
 • chrám
 • nádvorie kňazov
 • oltár pre zápalné obeti
 • veľsvätyňa
 • sväté miesto
 • archa zmluvy
 • hala
 • stĺp Jachina a Boaza

Rozprávanie

Šalamún, ktorý bol legendárnym kráľom židovského národa a panoval v 10. storočí pred Kr., dal postaviť v hlavnom meste Izraela, v Jeruzaleme chrám.
Podľa biblického Starého zákona sa výstavba začala v roku 967 pred Kr. a trvala sedem rokov. Výsledkom bol obdivuhodný chrám, ktorý sa stal aj jedným zo symbolov židovskej architektúry.
Stavbu a nádvorie kňazov obklopoval kamenný múr. Na tomto nádvorí sa nachádzal aj oltár pre zapálené obete a vodná nádrž so zaujímavou nosnou konštrukciou.

Samotný chrám mal jednoduchý tvar, bol približne 30 m dlhý, 10 m široký a 15 m vysoký. Priliehali k nemu doplnkové vedľajšie stavby, v ktorých skladovali rekvizity chrámu.
Pri vstupe do predsiene chrámu, ktorý dal postaviť pre Jahveho, teda Boha tretí kráľ Izraela, stáli dva obrovské kovové stĺpy. Z predsiene sa vchádzalo na bohato zdobené Sväté miesto, ktoré bolo určené na očistenie od hriechov. V najvnútornejšej časti chrámu bola vytvorená veľsvätyňa, kde uchovávali legendárnu archu zmluvy.

Postavením tohto chrámu význam Jeruzalema ešte vzrástol, stal sa náboženským centrom.
Túto stavbu v súčasnosti už nemôžeme vidieť, lebo ju dal zbúrať jeden novobabylonský panovník, ktorý dobyl mesto v 6. storočí pred Kr.

Súvisiace extra

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve (16. storočie)

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve bol postavený za vlády ruského cára Ivana Hrozného.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. storočie)

Kvôli architektonickému riešeniu a ozdobe táto mešita patrí k majstrovským dielam islámskeho umenia.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Added to your cart.