Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Rybárik riečny

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Biológia

Kľúčové slová

rybárik, Piscivorous, Mozaik, migrovať, zviera, Stavovce, vták, dravec, biológia

Súvisiace extra

Druhy vtáčieho peria

Animácia nám predstaví hlavné druhy vtáčieho peria a ich jemnú štruktúru.

Dront nelietavý (dodo)

Už vyhynutý vták dodo, ktorý bol neschopný na let, sa stal symbolom vyhynutých živočíchov.

Drozd čierny

Prostredníctvom animácie drozda čierneho vám predstavíme vtáčie vajíčka a anatómiu vtáčej kostry.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Kačica divá

Na príklade kačice divej vám predstavíme anatómiu vtákov.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Rybár dlhochvostý

Rybár dlhochvostý je vták s najdlhšou trasou sťahovania na svete.

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Added to your cart.