Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Súvisiace extra

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s...

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych...

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu...

Objem gule (ukážka)

Súčet objemu "tetraéderov" udáva približný objem gule.

Konštrukcia osi úsečky

Daná je úsečka s dĺžkou 6 cm. Zostrojme os tejto úsečky!

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu...

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha...

Zrkadlový obraz bodu určený osou

Daná je os t a bod P. Zostrojme zrkadlový obraz (bod P’) bodu P cez os t!

Added to your cart.