Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Rímski gladiátori (2. storočie)

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Dejepis

Kľúčové slová

gladiátor, Rím, otrok, amfiteáter, Koloseum, Római Birodalom, aréna, starovek, divé zvieratá, bojovník, boj, Výzbroj, kar, dejepis, Etruscan, imperial obdobie, zábava, zvyk

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo znamená výraz gladiátor?
 • Čo bolo hlavnou úlohou starovekých gladiátorov?
 • Zvyčajne z ktorej spoločenskej vrstvy pochádzali gladiátori?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMedzi gladiátormi boli aj dobrovoľníci.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nŽivotné podmienky otrokov boli v starovekom Ríme rôzne.
 • Na ktorom ostrove bol v staroveku jeden z najväčších trhov s otrokmi?
 • Kto viedol najväčšie povstanie otrokov v starovekom Ríme?
 • Ktorá inštitúcia bola kolískou povstania otrokov, na čele ktorého stál Spartakus?
 • V ktorom meste vypuklo povstanie otrokov, na čele ktorého stál Spartakus?
 • Koho armáda zdolala nakoniec Spartakovu armádu?
 • Ako sa ukončilo povstanie otrokov, ktoré viedol Spartakus?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGladiátori, ktorí bojovali proti sebe, mali vždy rovnaké zbrane.
 • Kedy prebiehalo povstanie otrokov, ktoré viedol Spartakus?
 • Ktorý ostrov bol v staroveku semeniskom povstaní otrokov?
 • Z akého zdroja nemohli starovekí rímski občania získavať otrokov v 1. storočí pred Kr.?
 • Zvyčajne kde zápasili gladiátori?
 • Ako rozhodoval cisár o osude gladiátora?
 • Ktoré gesto cisára znamenalo gladiátorovu smrť?
 • Čo znamená veta „Ave, Caesar, morituri te salutant!”, ktorú vyslovovali gladiátori vstupujúci do arény?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nUž aj v etruskom období existovali gladiátorské zápasy, ale vtedy sa zápasy odohrávali počas pohrebného obradu, pri hrobe zosnulého.
 • Z čoho je odvodené slovo gladiátor?
 • Čo dostali úspešne bojujúci gladiátori po svojom prvom boji?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRímski občania mali právo vlastniť gladiátorov.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGladiátorky nikdy nezápasili v aréne.
 • Ako sa volala najväčšia gladiátorská škola v staroveku?
 • Približne koľko litrov vody potrebovali na naplnenie Kolosea, aby v ňom bolo možné usporiadať námorné bitky (voda bola 1,5 m hlboká)?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nOkolo Kolosea stáli gladiátorské školy, kováčske dielne a komory pre mŕtve telá gladiátorov.
 • S akým zvieraťom nebojovali starovekí rímski gladiátori?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPrenasledovaných Kresťanov v 2. storočí po Kr. hádzali v Koloseu divým zvieratám.
 • Počas gladiátorských zápasov bolo zakázané bodnúť súpera do brucha. Prečo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nZbrane pre gladiátorov vyberali podľa ich individuálnych schopností.
 • Čo dostali gladiátori, ktorí zvíťazili?
 • Akým spôsobom bol vykonaný smrteľný rozsudok cisára?

Scénky

Súvisiace extra

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Added to your cart.