Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Reťazová reakcia

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Chémia

Kľúčové slová

Reťazová reakcia, štiepenie, jadrová energia, spontánne štiepenie, indukované štiepenie, Rádioaktivita, Rádioaktívny rozpad, plutónium, Urán, neutrónové žiarenie, štiepny materiál, vykurovací prvok, izotop, atómový reaktor, atómová bomba, kritická hmotnosť, jadro, zamorenie žiarením, vojenská stratégia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Samovoľné štiepenie

Jadrá istých ťažkých prvkov, ako je napríklad plutónium alebo urán sa zriedkavo môžu štiepiť samovoľne. Počas štiepenia jadra dochádza k uvoľňovaniu neutrónov a energie.

Indukované štiepenie

Indukované štiepenie spôsobuje bombardovanie neutrónom. Pri štiepení uránového izotopu s hmotnostným číslom 235 a plutóniového izotopu s hmotnostným číslom 239 sa uvoľnia 2-3 neutróny v prípade každého jadra, ktoré môžu štiepiť ďalšie jadrá a tak vzniká reťazová reakcia. Uvoľnenú energiu možno využiť na mierové a vojenské účely.

Nekontrolovaná reťazová reakcia

V atómovej bombe prebieha nekontrolovaná reťazová reakcia. Jedná sa o samoindukčný proces, nakoľko 2-3 neutróny uvoľnené pri štiepení atómového jadra zvyčajne spôsobia štiepenie viac než jedného atómového jadra. Spúšťačom reťazovej reakcie sú samovoľné štiepenia, kedy hmotnosť štiepneho materiálu dosiahne kritickú hodnotu. Obrovská energia, ktorá sa uvoľní vedie k jadrovému výbuchu: jediná bomba postačuje na zničenie jedného celého mesta.

Kontrolovaná reťazová reakcia

V atómových reaktoroch prebieha kontrolovaná reťazová reakcia, nakoľko regulačné tyče pohlcujú časť neutrónov uvoľnených počas štiepenia. Vytiahnutím tyčí možno reakciu urýchliť a ich zasunutím spomaliť. Niekoľko gramov štiepneho materiálu pokryje celoročnú energetickú potrebu priemernej rodiny.

Súvisiace extra

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Rádioaktivita

Rádioaktívny rozpad je proces rozpadu nestabilných atómových jadier.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Laboratórium Marie Curie

Marie Curie, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziku a chémiu, je asi najznámejšou ženou v dejinách vedy.

Rutherfordov experiment

Rutherfordov experiment preukázal existenciu kladne nabitých atómových jadier. Výsledky viedli k vypracovaniu nového modelu atómu.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Typy hviezd

Priebeh vývoja priemerných a ťažkých hviezd.

Added to your cart.