Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Súvisiace extra

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Vznik molekuly vodíka

Vodíkové atómy vnútri molekúl vodíka sú držané pohromade kovalentnou väzbou.

Odkedy používame oheň?

V tejto lekcii spoznáte históriu ohňa a podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre horenie plameňa.

Molekula úloha V.(Zlúčeniny kyslíka)

Úloha na precvičovanie a vysvetlenie štruktúry a zlúčenín kyslíka.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Skúmanie oxidu uhličitého rozpusteného vo vode vo fľaši so sýtenou vodou.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Added to your cart.