Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Rak riečny

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Biológia

Kľúčové slová

rakovina, kraby, pazúr, hlavohruď, brucho, chitín vrstva, chitín, kráčavá noha, pĺznutie, Vývoj, článkonožec, rieka, zviera, dravec, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Rak riečny

Rak riečny (Astacus astacus)

Jeho domovom je stredná Európa a južná Škandinávia. Dospelý samec dosahuje 20-25 cm, samica má menej ako 15 cm. Obľubuje čisté rieky a potoky rovinatých oblastí. Dnes je vzácnym a chráneným druhom.

Svoju korisť loví v noci. Konzumuje hlavne hmyz, slimáky, žubrienky a menšie ryby. Môže sa dožiť aj 20 rokov. Samica zvlieka svoj pancier dvakrát ročne a samec raz za rok. Po zvlečení panciera sú tieto živočíchy mäkké a nechránené.

Z 5 párov kráčavých nôh sa prvý pár premenil na silné klepetá. Na brušku nájdeme ďalšie nohy: samci majú 5+1 pár, samice majú 4+1 pár nôh na brušku. Na hlave sa nachádzajú valcovité zložené oči na pohyblivých stopkách.

Samica od októbra do decembra nakladie na vlastné nohy na brušku 60-150 vajíčok tak, že ich lepkavým výlučkom drží v malých kôpkach. Pri pohybe nôh zabezpečuje svojmu potomstvu prúdenie vody bohatej na kyslík. Z tohto množstva vajíčok sa zvyčajne vyvinie iba 20 malých rakov. Po vyliahnutí zostávajú ešte 2 týždne na svojej matke a až potom začínajú svoj samostatný život.

Anatómia

 • klepetá - Slúžia na uchopenie a rozdrobenie potravy.
 • zložené oči - Pozostávajú z niekoľkých tisícok jednotiek (ommatidií). Vytvárajú jasný obraz a umožňujú prípadne priestorové videnie. Oči sú umiestnené na stopkách. Očné stopky sa počas evolúcie vyvinuli z nôh.
 • hlavohruď - Raky majú - podobne ako pavúkovce - zrastenú hlavu a hruď.
 • bruško
 • chitínová kostra - Vonkajšia kostra, ktorá zabezpečuje ochranu tela. Nakoľko nevie rásť spolu so živočíchom, rastúci rak ju z času na čas zvlieka. Chitínová kostra rakov je skutočne tvrdá kvôli vápenatým soliam, ktoré sa v nej ukladajú.
 • dva páry tykadiel - Pre raky sú typické dva páry tykadiel. Kratšie tykadlá raka riečneho sú dvojvetvové. Tykadlá obsahujú receptory na vnímanie mechanických a chemických podnetov (mechanoreceptory a chemoreceptory) a orgány na určovanie polohy. Tykadlá sa počas evolúcie vyvinuli z nôh.
 • kráčavé nohy - Vyššie raky (ako je napríklad rak riečny) majú päť párov kráčavých nôh.
 • chvostová plutva
 • pancier - Tvrdý, chitínový štít, ktorý slúži na ochranu hlavohrude.

Orgány

 • mozgové ganglium - Je dobre vyvinuté (podobne ako v prípade ostatných článkonožcov). Okrem iného slúži aj na spracovanie informácií pochádzajúcich z dobre vyvinutých zmyslových orgánov.
 • srdce - Obehová sústava rakov je - podobne ako v prípade ostatných článkonožcov - otvorená. V srdci, žilách a telesných dutinách prúdi hemolymfa, ktorá zodpovedá za transport splodín a dýchacích plynov.
 • reprodukčný orgán - Raky riečne sú rôznopohlavné a objavujú sa u nich znaky sexuálneho dimorfizmu. Rozmnožujú sa prostredníctvom vonkajšieho oplodnenia.
 • brušný nervový pruh - Vychádza z mozgového ganglia a ťahá sa pozdĺž brušnej časti tela. V gangliách sa nachádzajú nervové bunky. Gangliá spájajú nervové vlákna.
 • ústa
 • tykadlová žľaza - Vylučovací orgán rakov. Nazýva sa aj ako zelená žľaza. Jej úlohou je odstraňovať zbytočné a škodlivé látky.
 • žiabre - Nachádzajú sa na začiatku nôh. Ich úlohou je výmena plynov medzi vodou a telesnými tekutinami: prijímajú kyslík a odovzdávajú oxid uhličitý.
 • zadné črevo

Súvisiace extra

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Mravec lesný

V mravenisku nájdeme kráľovnú, samca a robotnice.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Skokan zelený

Rozšírený druh žaby, na ktorej príklade spoznáme anatómiu obojživelníkov.

Sladkovodné ryby

Početné množstvo sladkovodných rýb je veľmi populárnych ako jedlo.

Stonôžka páskovaná

Táto scénka vám predstaví stonôžku, ktorá žije najmä v stredomorskej oblasti.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Added to your cart.