Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Ragusa, Dubrovník, Chorvátsko, Jadranské more, Byzantská ríša, Uhorské kráľovstvo, Habsburská ríša, Rakúsko-Uhorsko, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, v novoveku, Mesto, centrum, mestský štát, Stredozemné More, prístav, opevneie, pevnosť, palác, veža, socha, renesancia, obranná múr, gotika, Dom, zvonica, brána, dejepis, obchodník, obchod, hospodárstvo

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorej dnešnej krajine sa nachádza Dubrovník?
 • Na pobreží ktorého mora sa nachádzalo mesto Ragusa?
 • Ako zvyknú spomínať Dubrovník?
 • Centrom ktorého štátu bola Ragusa?
 • Čomu vďačila Ragusa za svoje bohatstvo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRagusa patrila v 16. storočí k najväčším mestám Európy.
 • Vďaka čomu bola Ragusa známa v 16. storočí?
 • Kto je patrónom Dubrovníka?
 • Aká dlhá je mestská hradba Dubrovníka?
 • Ktorá pevnosť nebola súčasťou obranného systému Ragusa?
 • Ako sa volá hora, ktorá sa týči nad Ragusou?
 • Čo znamená grécke slovo, z ktorého bol (pravdepodobne) odvodený názov Ragusa?
 • Čo znamená slovanské slovo, z ktorého bol (pravdepodobne) odvodený názov Dubrovník?
 • Ako sa volá hlavná ulica Ragusy?
 • Ktorá z nasledujúcich je jednou z pamätihodností dnešného Dubrovníka?
 • Ktorá z nasledujúcich nie je jednou z pamätihodností Námestia Luža?
 • Podľa historických prameňov koľko lodí vlastnila Ragusa v období svojho najväčšieho rozkvetu (16. storočie)?
 • V akom štýle bol postavený palác Sponza?
 • Čo sa pôvodne nachádzalo na mieste paláca Sponza?
 • Koľko pevností sa nachádza pozdĺž mestskej hradby?
 • Ktorý prvok obranného systému mesta je najsevernejší?
 • Ktorá pevnosť ochraňuje prístav?
 • Ktorá stavba sa nachádza na západnom konci Stradunu?
 • Ktorá z nasledujúcich je najvýchodnejšia stavba Ragusy?
 • Ktorá z nasledujúcich je najzápadnejšia stavba Ragusy?
 • Výbežkom ktorého mora je Jadranské more?
 • Po kom sú pomenované Onofriove fontány?
 • Po kom bol pomenovaný stĺp stojaci na Námestí Luža?
 • Ktoré číslo je najväčšie?

Scénky

Ragusa

 • Hora Srđ
 • Ragusa
 • Jadranské more

Podľa historických prameňov toto mesto bolo založené na pobreží Jadranského mora v 7. storočí. Jeho historický názov bol Ragusa, ktorý pravdepodobne pochádza z gréčtiny (lau: strmý, skala) alebo latinčiny (laus: svah, priepasť). Slovanský názov Dubrovník (dubrava: dubový les) sa objavil v 12. storočí. (Dlho sa používali súčasne obidva názvy.)
Toto mesto spočiatku patrilo pod nadvládu Byzantskej ríše. V roku 1204 križiacke vojsko dobylo Konštantínopol, a tak sa Ragusa dostala pod vedenie Benátok na 150 rokov. V tomto období bol v rámci obchodovania zaznamenaný veľký rozmach.
Pripojením okolitých oblastí v roku 1358 vznikla Dubrovnícka republika. Republika sa stala lénnym územím Uhorského kráľovstva. Respublica Ragusina mohla však v určitých prípadoch naďalej rozhodovať samostatne.
Počas 16. storočia úspešne vzdorovala obchodnému rivalovi, Benátkam, respektíve dobyvačným snahám Osmanskej ríše. V roku 1667 mesto zasiahlo obrovské zemetrasenie. Napriek tomu, že mesto bolo takmer úplne zničené, bolo znova rýchlo vybudované.
Počas napoleonských vojen republika zanikla. Na základe rozhodnutia Viedenského kongresu toto mesto bolo pripojené k Habsburskej ríši.
Po rozpade Rakúsko-Uhorska Dubrovník sa stal súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (od roku 1929 sa nazývalo ako Juhoslávia), ktoré vzniklo po prvej svetovej vojne. V súčasnosti je Dubrovník, spomínaný aj ako perla Jadranu, skvostom Chorvátska, ktoré sa osamostatnilo v roku 1991.

Mesto

 • Brána Pile
 • Veľká Onofriova fontána
 • Brána Ploče
 • vlnolam
 • Prístav
 • Námestie Luža
 • mestská hradba

Mestská hradba

Vďaka múru, ktorý obklopuje Ragusu, sa toto mesto stalo v stredoveku najlepšie opevneným miestom. Celé storočia pomáhal mestu vzdorovať rivalom (napr. Benátky) a dobyvačným snahám Osmanskej ríše.
Múr má dĺžku 1940 m. Jeho hrúbka predstavuje 3-6 m. Väčšina prvkov opevnenia bola postavená v 14. a 15. storočí. Pozdĺž múru sa nachádza 5 pevností, mnoho veží a bášt.
Tá časť, ktorá smeruje k pevnine, sa ťahá medzi pevnosťou Bokar a Revelin. Jej maximálna výška je 25 m.

Pevnosti

 • Pevnosť Minčeta
 • Pevnosť Revelin
 • Pevnosť Svätý Ivan
 • Pevnosť Bokar
 • Pevnosť Lovrijenac

Pevnosť Svätý Ivan bola jedným z najdôležitejších prvkov obranného systému mesta. Tento monumentálny stavebný komplex získal svoju konečnú podobu v polovici 16. storočia.
Pevnosť nazývaná aj ako veža Mulo vznikla v roku 1557, spojením a doplnením predošlých obranných prvkov. Jej hlavnou funkciou bola ochrana prístavu a kontrola lodnej dopravy.

Pevnosť Revelin sa nachádza vo východnej časti mesta. Bola postavená pred bránou Ploče, aby ochraňovala východný vchod. Svoju konečnú formu získala v roku 1549.
Jej názov bol pravdepodobne odvodený od slova rivelino (ravelin), ktoré vo vojenskej architektúre označuje pevnosť postavenú oproti najzraniteľnejšej časti mestskej hradby.

Veža Minčeta sa týči v najsevernejšej časti mestskej hradby. Veľká obranná stavba s kruhovým pôdorysom má charakteristickú gotickú korunu. Veža bola zrekonštruovaná a opevnená v 15. storočí. Kľúčovú úlohu zohrávala v prípade útokov prichádzajúcich z pevniny.
Vo veži Minčeta bolo umiestnených 9 kanónov. Najväčší kanón bol vyrobený z bronzu a bol dielom Ivana Rabljanina, ktorý zhotovil aj zvon vo veži s hodinami.

Pevnosť Bokar bola postavená na obranu západného vchodu mesta, brány Pile. Dvojpodlažná pevnosť v tvare valca svoj konečný vzhľad nadobudla v druhej polovici 16. storočia. Spolu s vežou Minčeta jej kľúčovou úlohou bola obrana v prípade útokov prichádzajúcich zo západu.

Pevnosť Lovrijenac bola postavená na 37 metrov vysokej, pustej skale týčiacej sa nad morom. Zohrávala dôležitú úlohu pri obrane západnej časti mesta v prípade útokov prichádzajúcich z pevniny a mora. Pravdepodobne bola postavená už v 11. storočí, ale v 15. a 16. storočí prešla rozsiahlou rekonštrukciou.
Jej netradičný trojuholníkový pôdorys je prispôsobený tvaru skaly. Na jej troch terasách umiestnili 10 kanónov, najväčší z nich dostal meno Jašterica (Gušter).

Námestie Luža

 • Palác Sponza
 • Stradun
 • zvonica
 • Malá Onofriova fontána
 • Orlandov stĺp

Na východnej strane námestia, na konci Stradunu stojí palác Sponza, ktorého výstavba prebiehala v rokoch 1516-1522. Názov tejto stavby poukazuje na to, že na jej mieste sa pôvodne nachádzala nádrž na zber dažďovej vody (spongia).
Táto stavba, ktorá nesie znaky gotického aj renesančného štýlu, poskytovala priestory pre viaceré úrady. Za jej stenami prevádzkovali aj banku, colný sklad, pokladnicu a zbrojnicu.
Vo vnútornej časti tejto veľkej, obdĺžnikovej budovy bolo vytvorené átrium. Našťastie, palác nebol zničený počas zemetrasenia v roku 1667.

Stradun je hlavnou ulicou Ragusy. Ulica nazývaná aj ako Placa je cca. 300 metrov dlhá a ťahá sa od brány Pile po Námestie Luža. Na jej západnom aj východnom konci sa nachádza studňa, obe sú dielom Onofria della Cava.
Stradun sa v 13. storočí stal najdôležitejšou ulicou mesta, nakoľko spájal východnú a západnú bránu. V roku 1468 táto ulica bola vydláždená vápencovými doskami.

Zvonica, ktorá stojí na východnom konci Stradunu, bola postavená v roku 1444. 31 m vysoká stavba, ktorá sa týči nad Námestím Luža, slúži aj ako veža s hodinami.
Jej bronzový zvon sa dostal na svoje miesto v roku 1506 (podľa iných prameňov to bolo v roku 1509). Toto dielo s hmotnosťou viac ako 2 tony vytvoril Ivan Rabljanin. (Vyrobil pre mesto aj kanóny.)
Pravdepodobne v tom istom roku vymenili pôvodné drevené figúrky za bronzové postavy (Maro a Baro), ktorých úlohou je rozozvučať zvon. 191 cm vysoké sochy, ktoré zobrazujú rímskych vojakov, miestni obyvatelia nazývajú "zelenými mužmi" (Zelenci). Je to kvôli patine charakteristickej farby, ktorá sa objavuje na bronzovom povrchu.

V prípade každého stredovekého mesta kľúčovou otázkou bolo zabezpečenie zásobovania vodou. Spočiatku to riešili pomocou zberných nádrží na dažďovú vodu. Počas obdobia sucha pitnú vodu privážali do mesta obchodné lode.
V roku 1436 mestská rada rozhodla o výstavbe vodovodného potrubia (aqueduct), ktoré malo zásobovať mesto vodou z neďalekého prameňa. Po dokončení vodovodného potrubia taliansky architekt a sochár, Onofrio della Cava (Onofrio Giordano) navrhol dve studne. Jedna z nich (tá menšia) sa nachádza pri zvonici na Námestí Luža. Stavali ju od roku 1440 do roku 1442.

Na Námestí Luža stojí jeden výnimočný kamenný stĺp, tzv. Orlandov stĺp. Podľa legendy je na ňom vytesaný stredoveký rytier (Orlando), ktorého loďstvo v 8. storočí oslobodilo mesto obliehané Arabmi.
Stĺp vyrobili dvaja sochári, Antun Dubrovčanin a Bonino di Milano v roku 1418.
V súvislosti s jeho funkciou existujú viaceré predstavy. Z vrchu stĺpa mohli odznievať verejné príhovory. Hore vytvorený otvor slúžil pravdepodobne na umiestnenie vlajkovej žrde. Predpokladá sa, že aj verejné tresty sa vykonávali v blízkosti tohto stĺpa.

Prechádzka

Rozprávanie

Stredoveké mesto Ragusu dnes poznáme ako Dubrovník. Mesto ležiace na pobreží Jadranského mora bolo založené v 7. storočí.
Vďaka svojej polohe sa mohlo zapojiť do výnosného námorného obchodu, z ktorého plynulo jeho neskoršie bohatstvo. Práve toto bohatstvo zapríčinilo, že Ragusa sa stala terčom dobyvačných snáh okolitých mocností.

Ako plynuli jednotlivé storočia, obyvatelia vynikajúco opevnili mesto, ktoré rozšírilo svoju moc aj na okolité územia. Dubrovnícka republika najväčší rozkvet zažila v 16. storočí.
V tom čase mestská hradba, ktorú ochraňovali pevnosti, obklopovala prosperujúce renesančné mesto.

Prístav, paláce, chrámy, verejné miesta boli dôkazom veľkoleposti tohto mesta. Jeden z pokladov Chorvátska, staré mesto Dubrovníka bolo v roku 1979 zapísané na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Súvisiace extra

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

Ľudovít XIV. (kráľ Slnko)

Najdlhšie panujúci európsky monarcha svoju prezývku získal ako dôsledok svojho životného...

Maďarský husár

Termín husár odkazuje na typ ľahkého jazdectva, ktorý vznikol v Uhorsku a bol veľmi...

Prvý maďarský automobil (1904)

Maďarský inžinier János Csonka zostavil svoj ​​prvý automobil pre maďarské poštové služby.

Darwinova legendárna plavba

Darwinova legendárna plavba na palube plachetnice HMS Beagle zohrala dôležitú úlohu pri...

Bastila (Paríž, 18. storočie)

Parížske väzenie sa stalo legendárnym kvôli udalostiam francúzskej revolúcie v roku 1789.

Krížnik Aurora (1900)

Meno ruského pancierového krížniku sa stalo dobre známe vďaka októbrovej revolúcii v...

Added to your cart.