Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

RNK

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Chémia

Kľúčové slová

RNK, RNA reťaz, ribonukleová kyselina, nukleová kyselina, polynukleotidy, adenín, uracil, cytozín, guanín, nukleotidov, mediátorová RNA, ribozomálna RNA, transferová RNA, kyselina fosforečná, D-ribózy, , biotechnológia, bielkovina, aminokyselina, bielkovinová syntéza, kodón, antikodón, Organická chémia, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

β (beta)-D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA; infikované bunky preprogramujú na tvorbu vírusov.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Added to your cart.