RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Súvisiace extra

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Cyklohexán (C₆H₁₂)

Je to kvapalná látka, ktorá nerozpustná vo vode, ale rozpustná v organických rozpustadlách.

Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Glycerín (propán-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Je to trojsýtny alkohol, používa sa v kozmetických výrobkoch.

Oxidácia alkoholu

Skúmanie farby medeného drôtu po vystavení teplu a následne etanolovej pare.

Valín

Valín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

Added to your cart.