Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Dejepis

Kľúčové slová

Quinquereme, jachta, Vojnová loď, triréma, plachta, helenizmus, veslá, námorná taktika, Loď, vojna, bojovanie, flotila, starovek, Rím, dejepis, morský, vojak, posádka, Stredozemné More, rivalita, zdvíhací most, súboj

Súvisiace extra

Scénky

Vojnová loď s tromi radmi vesiel

 • corvus
 • magické oči
 • ostrá prova
 • rady vesiel
 • štvorcová plachta
 • sťažeň

Nadhľad

Paluba

Fungovanie padacieho mostíka

Prierez

Konštrukcia

 • corvus
 • dĺžka: 11 metrov
 • dĺžka: 37 metrov
 • 30 námorníkov
 • 120 vojakov
 • 270 veslárov
 • šírka: 4 metrov

Animácia

 • dĺžka: 37 metrov
 • 30 námorníkov
 • 120 vojakov
 • 270 veslárov
 • šírka: 4 metrov

Rozprávanie

Vojna sa už v staroveku rozšírila aj na moria. Rimania a Puni zvádzali legendárne boje na Stredozemnom mori, v záujme jeho ovládnutia.
Účinný námorný boj si, samozrejme, vyžadoval vhodné nástroje. Rimania získali svoje znalosti o lodiach od iných starovekých národov. Vojnové lode stavali podľa gréckych, etruských a kartáginských modelov.
V helenistickom období najsilnejšou vojnovou loďou bola triréma s tromi radmi vesiel. Quinquerémy rímskej vojenskej flotily mali takisto tri rady vesiel.

Päťka, ktorá je v názve tohto typu lode, poukazuje na to, že vo vrchnom rade boli 2 veslári, v strednom rade takisto 2 veslári a v spodnom rade 1 veslár.

Loď bola približne 37 m dlhá a 4 m široká. Na hlavnom stožiari mala obrovskú štvorcovú plachtu, ktorá pri priaznivom vetre pomáhala 270 veslárom. Na quinquerémach sa okrem 30-člennej posádky nachádzalo aj 120 vojakov.

Na čele lode bol ostrý kovový výbežok, pomocou ktorého mohli na nepriateľskej lodi vyraziť otvor počas bitky. To však nebolo najobávanejšou zbraňou rímskych vojnových lodí. Rímske vojsko bolo v období republiky najsilnejšie na súši.

Vojnové lode boli preto vybavené 9-11 m dlhým spúšťacím mostíkom, nazývaným ako corvus.
Keď sa priblížili k lodi nepriateľa, zlomili jej veslá, čím ju znehybnili. Spustili mostík, na jeho spodnej strane bol hák, ktorý sa zabodol do paluby nepriateľskej lode. Plachetnice boli pripevnené k sebe pomocou ďalšieho háku, vojaci tak mohli prejsť na druhú loď, čo im prakticky umožnilo aj na mori zvádzať boj zblízka ako na súši.

Súvisiace extra

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Bitka pri Salamíne (480 pr.Kr.)

Taktika gréckeho loďstva a rýchlosť týchto lodí zabezpečili víťazstvo Grékom.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Polynézsky katamaran

Polynézania precestovali obrovské vzdialenosti so svojimi špeciálnymi loďami.

Tradičná arabská plachetnica (Sambuk)

Najväčší druh arabských plachetníc, tieto lode sa často používajú v Perzskom zálive ako obchodné plavidlá.

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké vzdialenosti.

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Bojová loď (HMS Dreadnought, 1906)

Bojová loď HMS Dreadnought predstavovala natoľko veľký pokrok v námornej vojne, že jej pomenovanie sa stalo vzorom pre celú generáciu bojových lodí.

Krížnik Aurora (1900)

Meno ruského pancierového krížniku sa stalo dobre známe vďaka októbrovej revolúcii v roku 1917.

USS Missouri (USA, 1944)

Americká bojová loď triedy Iowa začala slúžiť v 2. svetovej vojne, ale slúžila aj v druhej vojne v Perzskom zálive.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od roku 1940 sa stále väčšie lietadlové lode stali majstrami oceánov.

Added to your cart.