Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Purín (C₅H₄N₄)

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Chémia

Kľúčové slová

purín, dusík containingcompound, heterocyklická zlúčenina, heteroatóm, Štruktúra purínu, guanín, adenín, DNA, nukleová kyselina, nukleotidov, RNK, bázový pár, kofeín, teofylín, kyselina močová, pyrimidínu, imidazol, Organická chémia, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je dôležitý v anabolických procesoch ako nosič vodíku.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

β (beta)-D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biologicky a prakticky dôležité organické zlúčeniny obsahujúce dusík.

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Pyrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická zlúčenina na báze dusíka.

Tryptofán

Tryptofán je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

Added to your cart.