Prvý fotoaparát - Dagerotypia

Prvá komerčne úspešná technika fotografovania bola vynájdená francúzom Daguerrom.

Súvisiace extra

Ako to funguje? - Televízor (CRT)

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie CRT televízora.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Ako funguje mikrovlnná rúra?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mikrovlnnej rúry.

Vynálezy v textilnom priemysle, 18. storočie

Vynálezy 18. storočia viedli k obrovskému rozvoju textilného priemyslu.

Ako funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytvára obraz pomocou aktivity kvapalných kryštálov.

Ako to funguje? - Turbojet

Táto animácia predstavuje ako funguje prúdový motor, ktorý sa používa v letectve.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Ako to funguje? - Vodárenská veža

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie vodárenskej veže.

Added to your cart.