Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Prvé dni v škole

Prvé dni v škole

Pomocou tejto animácie sa v hravej forme zoznámite s farbami, číslami, písmenami a tvarmi.

Prírodopis

Kľúčové slová

základná škola, prvý stupeň, číselný rozsah, Tvary, Písmená, farby, Spojenie, Rozmiestnenie, Učebňa, školské nástroje, školský, vyučovacia hodina, trieda, študijná skupina, školská aktivita, interaktívna tabuľa, učiteľka, žiaci, všeobecné vzdelávanie, predmety, zvieratá, závody, symbol, nábytok

Súvisiace extra

Ľudová škola v strednej Európe (začiatok 20. storočia)

Ľudové školy na dedinách zohrávali dôležitú úlohu vo vzdelávaní.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Katka na ihrisku

Táto farebná a zábavná animácia obsahuje cvičenia zamerané na priestorovú orientáciu.

Orientácia v priestore

Táto animácia umožňuje rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie pomocou priestorových súradníc.

Dedina lastovičiek

Táto animácia ponúka možnosť precvičiť si orientáciu pomocou mapy.

Hry s tvarmi

Úlohou tejto hry je nájsť náhľady rôznych priestorových útvarov a správne ich umiestniť.

Križovatka

Zábavné a efektné animácie precvičujúce orientáciu v priestore.

Moderná kancelárska budova

Úspora energie a ochrana životného prostredia sú dôležitými faktormi pri návrhu moderných kancelárskych budov.

Reformované kolégium v Debrecíne (18. stor.)

Jedna z najstarších škôl v Maďarsku, študovalo tu mnoho známych osobností.

Added to your cart.