Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Prenatálny vývoj

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Biológia

Kľúčové slová

Tehotenstvo, oplodnenie, samičí pohlavný orgán, plod, Vývoj, zahniezdenie, morula, blastocyt, zárodočný list, žĺtkový vak, choriónové klky, nervová trubica, púčikovité výbežky končatín, maternica, Životný cyklus, vajíčkovod, pošva, sliznica maternice, krček maternice, hrdlo maternice, mužská pohlavná bunka, zygota, amniotická dutina, pupočná šnúra, vajcia, embryo, placenta, menštruácia, ovulácia, hladký sval, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Pohlavná bunka

Zygota je bunka ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek gamét.

Ženská pohlavní soustava (střední)

Ženská rozmnožovacia sústava sú pohlavné orgány, ktoré spolupracujú za účelom rozmnožovania.

Ženská rozmnožovacia sústava (základný)

Ženská rozmnožovacia sústava sú pohlavné orgány, ktoré spolupracujú za účelom rozmnožovania.

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Mužská rozmnožovacia sústava

Rozmnožovacia sústava sa skladá z orgánov, ktoré spolupracujú s cieľom rozmnožovania.

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Zmyslové orgány

Orgány, ktoré vnímajú signály z prostredia alebo nášho tela a prenášajú ich do mozgu v podobe nervových impulzov.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Rozmnožovanie a vývoj hmyzu

Hmyz sa môže vyvíjať troma spôsobmi: vývojom bez premeny, nedokonalou alebo dokonalou premenou.

Added to your cart.