Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Precízne poľnohospodárstvo

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Technológia

Kľúčové slová

poľnohospodárstvo, Farma, stabilný, pasienok, skladovanie, bioplyn tanky, stroj kôlňa, IT centrum, kombajn, Poľnohospodárske traktory, traktor, príves, diskové brány, sejačka, pluh, postrekovač, pesticíd, siatie, úrodu, výnosu plodín, hospodárstvo, stroj, živočíšna výroba, technika, zemepis

Súvisiace extra

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Hospodárske zvieratá

V obchodoch môžeme zákúpiť rôzne časti mäsa hospodárskych zvierat (hovädzie, bravčové, kuracie).

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Miesta pôvodu zvierat a plodín

Domestikované zvieratá a plodiny pochádzajú z rôznych častí sveta.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Typy fariem a dedín

Štruktúra a hustota fariem a dedín závisí od geografickej polohy regiónu.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako katalyzátora.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Cestná preprava, nákladné automobily

Ťažké nákladné automobily hrajú dôležitú úlohu v cestnej preprave.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

Added to your cart.