Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Matematika

Kľúčové slová

matematika, geometria, geometria priestoru, telesá, Zoskupenie telies, Ihlan, Povrch, hlasitosť, definícia, základná doska, plášť, tvár, Výška, vzorec, pravidelný ihlan, Štvorsten, pravidelné telesá, šikmý ihlan, vrcholy, steny, hrany

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

Eulerova veta o mnohostenoch

Veta sformulovaná Leonhardom Eulerom opisuje jednu zo základných vlastností konvexných mnohostenov.

Kváder (cvičenia)

Pomocou vrcholov kvádra môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Rez kocky (cvičenie)

Skúmame údaje telies ktoré vznikajú rezom kocky uhlopriečkami v rôznych polohách.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 3

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Hranoly

Táto animácia prezentuje niekoľko typov hranolov, od všeobecného k pravidelnému.

Added to your cart.