Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Matematika

Kľúčové slová

matematika, geometria, geometria priestoru, telesá, Zoskupenie telies, Ihlan, Povrch, hlasitosť, definícia, základná doska, plášť, tvár, Výška, vzorec, pravidelný ihlan, Štvorsten, pravidelné telesá, šikmý ihlan, vrchol, steny, hrany

Súvisiace extra

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Hranoly

Táto animácia prezentuje niekoľko typov hranolov, od všeobecného k pravidelnému.

Added to your cart.