Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Súvisiace extra

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Problém súvisiaci s brachistochronou

Pri tomto pokuse zistíme, či sa sklenená guľôčka dostane skôr do cieľa po rovnom alebo...

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Vlastnosti látky: hmotnosť, objem, hustota

V určitých prípadoch keď tekutiny opatrne navrstvíme na seba, tak sa nezmiešajú. Môžeme to...

Rezonančná slamka

V nasledujúcom pokuse budeme pohybovať slamkou bez toho, aby sme sa jej dotkli, a to využitím...

Múdry majster v karate

Vieme zlomiť špajdľu tak, že ju zaťažíme iba váhou niekoľkých papierov?

Zázračná reťaz

Pútavý pokus pomocou reťaze pozostávajúcej z uzavretých kruhov.

Added to your cart.