Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Súvisiace extra

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Tepelná rozťažnosť mostov

Dĺžka kovovej konštrukcie mostov sa mení pri zmenách teploty.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Vrenie pri izbovej teplote

Voda vrie v prípade normálneho tlaku vzduchu pri 100 °C. Je možné, aby voda zovrela pri izbovej...

Zázračná reťaz

Pútavý pokus pomocou reťaze pozostávajúcej z uzavretých kruhov.

Pílka z povrazu

V tomto pokuse vám dokážeme, že aj zo špagáta možno vyrobiť ostrú pílku.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Added to your cart.