Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Povrch gule (ukážka)

Povrch gule (ukážka)

Povrch gule sa skladá z množiny bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Matematika

Kľúčové slová

povrch gule, veľký kruh, matematika, geometria, Povrch

Súvisiace extra

Scénky

Guľa

Guľa je definovaná množinou bodov, ktorých vzdialenosť od pevného bodu (P) nie je väčšia než daná vzdialenosť (r). V tomto prípade je r polomerom gule.

Ak je vzdialenosť menšia ako r, hovoríme o guľovom telese, ak sa presne rovná r, hovoríme o guľovej ploche.

Ak guľu presekneme takou rovinou, ktorá prechádza stredom gule, tento rovinný rez nazývame hlavným kruhom gule. Môžete to vidieť, ak kliknete na tlačidlo "Animácia".

Hlavné kruhy a povrch gule

  • Hlavný kruh

Obsah hlavného kruhu je

a obsah štyroch hlavných kruhov dokopy je

čo je vzorec pre povrch gule.

Inými slovami: pomocou 4 hlavných kruhov vieme zakryť celý povrch gule. Samozrejme, reálne to nevieme urobiť, je to len teoretický experiment.

Animácia

Súvisiace extra

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Štyri farby

Vyfarbite mapu s čo najmenším počtom farieb tak, aby susedné regióny nemali rovnakú farbu.

Objem gule (Cavalieriho princíp)

Výpočítať objem gule je možné pomocou vhodného valca a kužeľa.

Objem gule (ukážka)

Súčet objemu "tetraéderov" udáva približný objem gule.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Geometrické transformácie 1.(rotácia)

Táto animácia prezentuje geometrickú rotáciu v priestore a rovine.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Added to your cart.