Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Biológia

Kľúčové slová

Jednoklíčnolistové, Dvojklíčnolistová rastlina, tulipán, čerkáč, rovnobežná žilnatina, žilnatý list, rozptýlené korene, hlavný koreň, krytosemenných rastlín, kvetina, predný väz, tyčinka, okvetné lístok, tepal, listene lístok, koreň, list, rastlinných orgánov,, kvetné lôžko, cievny zväzok, kambium, xylém (beľ), floém, klíčny list, okvetí, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Mrkva je ...
 • Pšenica je ...
 • V kvete jednoklíčnolistových sa nenachádza:
 • Listy dvojklíčnolistových nemajú:
 • Listy jednoklíčnolistových nemajú:
 • Mak vlčí je ...
 • Kukurica je ...
 • Dub je ...
 • Jednoklíčnolistové charakterizuje:
 • Jednoklíčnolistové charakterizuje:
 • V kvete dvojklíčnolistových sa nenachádza:
 • Dvojklíčnolistové charakterizuje:
 • Dvojklíčnolistové charakterizuje:
 • Dvojklíčnolistové charakterizuje:
 • Je to pravda?\nListy jednoklíčnolistových majú vedľajšie žily.
 • Je to pravda?\nListy dvojklíčnolistových majú hlavnú žilu.
 • Je to pravda?\nV stonke dvojklíčnolistových sú cievne zväzky roztrúsené.
 • Je to pravda?\nV stonke jednoklíčnolistových sú cievne zväzky roztrúsené.
 • Je to pravda?\nListy jednoklíčnolistových majú rovnobežnú žilnatinu.
 • Je to pravda?\nListy jednoklíčnolistových nemajú hlavnú žilu.
 • Je to pravda?\nListy dvojklíčnolistových nemajú hlavnú žilu.
 • Je to pravda?\nListy dvojklíčnolistových nemajú vedľajšie žily.
 • Je to pravda?\nDvojklíčnolistové majú najčastejšie 6 korunných lupienkov.
 • Je to pravda?\nDvojklíčnolistové majú najčastejšie 5 okvetných lístkov.
 • Je to pravda?\nJednoklíčnolistové majú zvyčajne 6 okvetných lístkov.
 • Je to pravda?\nJednoklíčnolistové majú často 6 korunných lupienkov.
 • Vyber obrázok, ktorý zobrazuje prierez rastliny so sieťovým žilnatým listom!

Scénky

Súvisiace extra

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Peľ

Peľ slúži na oplodnenie vajíčok rastlín. Jeho zrná majú rôzne tvary a veľkosti charakteristické pre daný druh.

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Added to your cart.